Európai Adatvédelmi Testület

Az Európai Adatvédelmi Testület hírei

21 October 2020

Brussels, 21 October - On October 20th, the EDPB met for its 40th plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed. 

Following public consultation, the EDPB adopted a final version of the Guidelines on Data Protection by Design & Default. The guidelines focus on the obligation of Data Protection by Design and by Default (DPbDD) as set forth in Art. 25 GDPR. The core obligation enshrined in Art.25 is the effective implementation of the data protection principles and data subjects’ rights and freedoms by design and by default. This means that controllers have to implement appropriate technical and organisational measures and the necessary safeguards, designed to ascertain data protection principles in practice and to protect the rights and freedoms of data subjects. In addition, controllers should be able to demonstrate that the implemented measures are effective. 

The Guidelines also contain guidance on how to effectively implement the data protection principles in Article 5 GDR, listing key design and default elements, as well as practical cases for illustration. They further provide recommendations on how controllers, processors and producers can cooperate to achieve DPbDD.

The final guidelines integrate updated wording and further legal reasoning in order to address comments and feedback received during the public consultation.

The EDPB decided to set up a Coordinated Enforcement Framework (CEF). The CEF provides a structure for coordinating recurring annual activities by EDPB Supervisory Authorities (SAs). The objective of the CEF is to facilitate joint actions in a flexible and coordinated manner, ranging from joint awareness raising and information gathering to enforcement sweeps and joint investigations. The purpose of recurring annual coordinated actions is to promote compliance, to empower data subjects to exercise their rights and to raise awareness. 

The EDPB adopted a letter in response to the Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz concerning the data protection implications of Art.17 of the Copyright Directive, in particular concerning upload filters. In the letter, the EDPB states that any processing of personal data for the purpose of upload filters must be proportionate and necessary and that, as far possible, no personal data should be processed when Art. 17 Copyright Directive is implemented. Where the processing of personal data is necessary, such as for the redress mechanism, such data should only concern data necessary for this specific purpose, while applying all the other principles of the GDPR. The EDPB further highlighted that it is in continuous exchange with the European Commission on this topic and that it has indicated its availability for further collaboration.

You can read the agenda of the EDPB's fortieth plenary here.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.


EDPB_Press Release_2020_16
 

12 October 2020

Brüsszel, október 12. – Az Európai Adatvédelmi Testület harminckilencedik plenáris ülésén elfogadta a releváns és megalapozott kifogás fogalmára vonatkozó iránymutatást. Az iránymutatás hozzájárul a fogalom egységes értelmezéséhez, ami lehetővé teszi az általános adatvédelmi rendelet 65. cikk szerinti jövőbeli eljárások egyszerűsítését.

Az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott együttműködési mechanizmusban a felügyeleti hatóságok kötelesek „kicserélni egymással minden releváns információt”, és „konszenzusra törekedve” együttműködni egymással. Az általános adatvédelmi rendelet 60. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint a fő felügyeleti hatóságnak döntéstervezetet kell benyújtania az érintett felügyeleti hatóságokhoz, amelyek ezt követően meghatározott határidőn belül releváns és megalapozott kifogást emelhetnek. A releváns és megalapozott kifogás kézhezvételét követően a fő felügyeleti hatóságnak két lehetősége van. Amennyiben nem ért egyet a releváns és megalapozott kifogással, vagy úgy véli, hogy a kifogás nem megalapozott vagy releváns, az ügyet az egységességi mechanizmus keretein belül a Testület elé terjeszti (az általános adatvédelmi rendelet 65. cikke) Amennyiben a fő felügyeleti hatóság ezzel szemben elfogadja a kifogást, és felülvizsgált döntéstervezetet ad ki, az érintett felügyeleti hatóságok két héten belül releváns és megalapozott kifogást emelhetnek a felülvizsgált döntéstervezettel szemben.

Az iránymutatás célja a „releváns és megalapozott” kifogás fogalmának egységes értelmezése, beleértve azt is, hogy mit kell figyelembe venni annak értékelésekor, hogy a kifogás „egyértelműen bemutatja-e a döntéstervezet által jelentett kockázatokat” (az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 24. pontja).

Megjegyzések a szerkesztőknek:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetők.

EDPB_Press Release_2020_15

04 September 2020

Brüsszel, szeptember 3. –  A Testület elfogadta az általános adatvédelmi rendeletben szereplő adatkezelő és adatfeldolgozó fogalmáról, és a közösségi média felhasználóinak megcélzásáról szóló iránymutatásokat. Emellett az Európai Adatvédelmi Testület létrehozott egy, az EUB Schrems II. ügyben hozott ítéletét követő panaszokkal foglalkozó munkacsoportot, valamint az adatátadók és -átvevők számára előírható kiegészítő intézkedésekkel foglalkozó munkacsoportot az EUB Schrems II. ügyben hozott ítéletének fényében az adattovábbításra vonatkozóan.

A Testület elfogadta az adatkezelő és az adatfeldolgozó általános adatvédelmi rendeletben szereplő fogalmáról szóló iránymutatást. Az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépése óta kérdések merültek fel arra vonatkozóan, hogy az általános adatvédelmi rendelet milyen mértékben változtatta meg ezeket a fogalmakat, különös tekintettel a közös adatkezelés fogalmára (az általános adatvédelmi rendelet 26. cikke szerint és az EUB több ítéletét követően), valamint az általános adatvédelmi rendelet IV. fejezetében az adatfeldolgozókra vonatkozóan meghatározott kötelezettségekre (különösen az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke).

2019 márciusában az Európai Adatvédelmi Testület és annak titkársága az érdekelt felek számára szervezett egy rendezvényt, amely során egyértelművé vált, hogy gyakorlatiasabb iránymutatásra van szükség, és egyúttal lehetőséget biztosított a Testület számára, hogy jobban megértse az e téren felmerülő szükségleteket és aggodalmakat. Az új iránymutatás két fő részből áll: a különféle fogalmak magyarázata; a másik rész részletes iránymutatást tartalmaz e fogalmaknak az adatkezelőkre, adatfeldolgozókra és közös adatkezelőkre gyakorolt fő következményeiről. Az iránymutatás tartalmaz egy folyamatábrát, amely további gyakorlati útmutatást nyújt. Az iránymutatást nyilvános konzultációra bocsátják.

Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta a közösségi média felhasználóinak megcélzásáról szóló iránymutatást. Az iránymutatás célja, hogy gyakorlati iránymutatást nyújtson az érdekelt feleknek, és különféle példákat tartalmaz a különböző helyzetekre, hogy az érdekelt felek gyorsan azonosíthassák azt a „forgatókönyvet”, amely a legközelebb áll az általuk alkalmazni kívánt megcélzási gyakorlathoz. Az iránymutatás fő célja a közösségimédia-szolgáltató és a megcélzott egyén szerepének és felelősségének tisztázása. E célból az iránymutatás többek között meghatározza az egyének szabadságát fenyegető lehetséges kockázatokat, a főbb szereplőket és szerepüket, a kulcsfontosságú adatvédelmi követelmények – mint például a jogszerűség és az átláthatóság, valamint az adatvédelmi hatásvizsgálat – alkalmazását, valamint a közösségimédia-szolgáltatók és a megcélzott egyének közötti megállapodások kulcsfontosságú elemeit. Ezen túlmenően az iránymutatás a különféle célzási mechanizmusokra, a speciális adatkategóriák feldolgozására, valamint a közös adatkezelők megfelelő rendelkezések alkalmazására irányuló, az adatvédelmi rendelet 26.cikke alapján meghatározott kötelezettségére is koncentrál. A plenáris ülés nyilvános konzultációra bocsátja az iránymutatást.

A Testület munkacsoportot hozott létre az EUB Schrems II. ügyben hozott ítéletét követően benyújtott panaszok kivizsgálására. Összesen 101 azonos panaszt nyújtottak be az EGT adatvédelmi hatóságainál az EGT tagállamokban működő számos adatkezelő ellen a Google / Facebook szolgáltatások alkalmazásait illetően, amely személyes adatok továbbítását is magukban foglalták. Konkrétan az NOYB nem kormányzati szervezet által képviselt panaszosok azt állítják, hogy a Google/Facebook az EU-USA adatvédelmi pajzsra vagy az általános szerződési feltételekre támaszkodva személyes adatokat továbbít az Egyesült Államoknak, és hogy az EUB C-311/18. sz. ügyben nemrégiben hozott ítélete szerint az adatkezelő nem képes biztosítani a panaszosok személyes adatainak megfelelő védelmét. A munkacsoport elemzi a kérdést, és biztosítja a Testület tagjai közötti szoros együttműködést.

Az EUB Schrems II. ügyben hozott ítéletének nyomon követésének részeként és a július 23-án elfogadott GYIK mellett a Testület munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport ajánlásokat dolgoz ki, amelyek segítik az adatkezelőket és az adatfeldolgozókat abban, hogy megfelelő kiegészítő intézkedéseket határozzanak meg és hajtsanak végre az adatok harmadik országokba történő továbbítása során a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

Andrea Jelinek, az EDPB elnöke: „Az Európai Adatvédelmi Testület tisztában van azzal, hogy a Schrems II. ügyben hozott ítélet fontos felelősséget ró az adatkezelőkre. A röviddel az ítéletet követően megfogalmazott nyilatkozaton és GYIK-en kívül ajánlásokat fogunk kidolgozni az adatkezelők és -feldolgozók támogatására azon kötelezettségük tekintetében, hogy megfelelő jogi, technikai és szervezeti jellegű kiegészítő intézkedéseket határozzanak meg és hajtsanak végre annak érdekében, hogy személyes adatok harmadik országokba történő továbbításakor megfeleljenek a lényegi azonosság alapelvének. Az ítélet következményei azonban széles körűek, és a harmadik országokba irányuló adattovábbítás körülményei nagyon eltérőek. Ezek alapján nem létezik egyetlen, minden helyzetre alkalmazható gyors megoldás. Valamennyi szervezetnek értékelnie kell saját adatfeldolgozási műveleteit és adattovábbításait, és meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.”

Megjegyzések a szerkesztőknek:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.

EDPB_Press Release_2020_14

24 July 2020

Dokumentumot tett közzé az Európai Adatvédelmi Testület az EUB C-311/18. sz. ítéletével (Schrems II) kapcsolatban gyakran ismétlődő kérdésekről

Miután az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott a C-311/18. sz. Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Ltd és Maximillian Schrems ügyben, az Európai Adatvédelmi Testület elfogadott egy gyakran ismétlődő kérdéseket tartalmazó dokumentumot, hogy előzetesen felvilágosítást és tájékoztató jelleggel iránymutatást nyújtson az érdekelt felek számára a személyes adatok harmadik országokba, többek között az USA-ba történő továbbításának jogi eszközeiről. A dokumentumot a későbbiekben frissítik és további iránymutatással egészítik ki, amint az Európai Adatvédelmi Testület folytatja a Bíróság ítéletének vizsgálatát és értékelését. 

Az EUB C-311/18. sz. ítéletével kapcsolatban gyakran ismétlődő kérdéseket tartalmazó dokumentum elérhető itt.

Európai Adatvédelmi Testület_sajtóközlemény_nyilatkozat_2020_06

23 July 2020

Brüsszel, július 23. – A brexit utáni átmeneti időszak közelgő végére tekintettel az Európai Adatvédelmi Testület tájékoztatót fogadott el azokról az intézkedésekről, amelyeket a felügyeleti hatóságoknak, a jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokkal rendelkező szerveteknek és azon szervezeteknek kell meghozniuk, amelyek kötelező erejű vállalati szabályainak jóváhagyása az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságánál van folyamatban. Ezen intézkedésekre annak biztosítása végett van szükség, hogy ezek a kötelező erejű vállalati szabályok az adatok továbbításával összefüggő érvényes eszközként az átmeneti időszak lejárta után is használhatók legyenek. Minthogy az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága az átmeneti időszak lejárta után az általános adatvédelmi rendelet szerint többé nem tekinthető illetékes felügyeleti hatóságnak, az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága által az általános adatvédelmi rendelet alapján hozott jóváhagyó határozatok a továbbiakban nem bírnak joghatással az Európai Gazdasági Térségben. Adott esetben továbbá a szóban forgó kötelező erejű vállalati szabályok tartalmát az átmeneti időszak vége előtt módosítani kell, mivel e kötelező erejű vállalati szabályok általában hivatkoznak az Egyesült Királyság jogrendjére. Ez vonatkozik a 94/46/EK irányelv alapján már jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokra is.

Azoknak a szervezeteknek, amelyek kötelező erejű vállalati szabályai esetében az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága a fő felügyeleti hatóság, szervezeti intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy egy új fő felügyeleti hatóságot jelöljenek ki az Európai Gazdasági Térségben. A fő felügyeleti hatóságot a brexit utáni átmeneti időszak lejártát megelőzően kell megváltoztatni.

Javasolt, hogy a kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyását jelenleg kérő szervezetek jóval a brexit utáni átmeneti időszak lejárta előtt szervezeti intézkedéseket tegyenek egy, az Európai Gazdasági Térségben működő új fő felügyeleti hatóság kijelölése érdekében, azaz többek között felvegyék a kapcsolatot az adott felügyeleti hatósággal, hogy minden szükséges információt rendelkezésre bocsássanak arra vonatkozóan, hogy miért ezt a felügyeleti hatóságot szeretnék a kötelező erejű vállalati szabályok tekintetében a fő felügyeleti hatóságnak választani. Az utóbbi átveszi a kérelmet, és hivatalosan megindítja az Európai Adatvédelmi Testület véleménye alapján lefolytatandó jóváhagyási eljárást. Az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága által az általános adatvédelmi rendelet alapján jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok esetében az Európai Gazdasági Térségben működő új fő felügyeleti hatóságnak az átmeneti időszak lejárta előtt új jóváhagyó határozatot kell kiadnia az Európai Adatvédelmi Testület véleményét követően. Az Európai Adatvédelmi Testület egy mellékletet is elfogadott, amely egy ellenőrző listát tartalmaz a kötelező erejű vállalati szabályoknak a brexit nyomán módosítandó elemeiről.

Ez a tájékoztató nem érinti az Európai Adatvédelmi Testület által jelenleg végzett az Európai Unió Bírósága DPC kontra Facebook Ireland és Schrems ügyben hozott ítéletének a kötelező erejű vállalati szabályokra mint az adatok továbbításával összefüggő eszközökre gyakorolt következményekről szóló elemzést.

Európai Adatvédelmi Testület_sajtóközlemény_2020_13

20 July 2020

Brüsszel, július 20. – 34. plenáris ülésén az Európai Adatvédelmi Testület nyilatkozatot fogadott el az EUB Facebook Ireland kontra Schrems ügyben hozott ítéletéről. A Testület iránymutatásokat fogadott el a második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv és az általános adatvédelmi rendelet közötti kapcsolatról, valamint elfogadott egy Ďuriš Nicholsonová európai parlamenti képviselőhöz intézett válaszlevelet a kontaktkövetésről, az alkalmazások interoperabilitásáról és az adatvédelmi hatásvizsgálatokról.

Az Európai Adatvédelmi Testület nyilatkozatot fogadott el az Európai Unió Bírósága által a C-311/18. sz. Data Protection Officer kontra Facebook Ireland és Maximillian Schrems ügyben hozott ítéletről, amelyben a Bíróság érvénytelennek nyilvánította az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló 2016/1250 határozatot és úgy ítélte meg, hogy a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló 2010/87 bizottsági határozat érvényes.

Az adatvédelmi pajzs tekintetében az Európai Adatvédelmi Testület rámutat arra, hogy az EU-nak és az USA-nak olyan teljes és hatékony keretet kell kialakítania, amely garantálja, hogy az USA-ban a személyes adatok számára biztosított védelem szintje – az ítélettel összhangban – lényegében egyenértékű legyen az EU-ban biztosított védelemmel. Az Európai Adatvédelmi Testület továbbra is konstruktív szerepet kíván játszani az EGT polgárainak és szervezeteinek javát szolgáló, személyes adatok transzatlanti továbbításának biztosításában, és készen áll arra, hogy segítséget és iránymutatást nyújtson az Európai Bizottságnak abban, hogy az Egyesült Államokkal együtt az európai uniós adatvédelmi jognak teljes mértékben megfelelő új keretrendszert alakítson ki.

Ami az általános szerződési feltételeket illeti, az Európai Adatvédelmi Testület tudomásul veszi, hogy annak eldöntésekor, hogy alkalmazzák-e az általános szerződési feltételeket, elsődlegesen az adatátadó és az adatátvevő felelőssége annak biztosítása, hogy e feltételek olyan védelmi szintet tartsanak fenn, amely lényegében azonos az általános adatvédelmi rendelet által az Európai Unió Alapjogi Chartájának fényében biztosított védelmi szinttel. Az ilyen előzetes értékelés elvégzésekor az adatátadónak (szükség esetén az adatátvevő segítségével) figyelembe kell vennie az általános szerződési feltételek tartalmát, a továbbítás konkrét körülményeit, valamint az adatátvevő országában alkalmazandó jogi szabályozást. A Bíróság hangsúlyozza, hogy az adatátadónak adott esetben fontolóra kell vennie az általános szerződési feltételekben foglaltak mellett kiegészítő intézkedések meghozatalát. Az Európai Adatvédelmi Testület tovább fogja vizsgálni, hogy ezek a kiegészítő intézkedések mit foglalhatnak magukban.

Az Európai Adatvédelmi Testület tudomásul veszi az illetékes felügyeleti hatóságok azon feladatát is, hogy az általános szerződési feltételek alapján felfüggesszék vagy megtiltsák az adatok harmadik országba történő továbbítását, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság véleménye szerint és az adattovábbítás összes körülményét figyelembe véve az adott harmadik országban nem teljesülnek vagy nem teljesíthetők a feltételek, és a továbbított adatok védelme más eszközökkel nem biztosítható, különösen akkor, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó maga nem függesztette fel vagy szüntette meg az adattovábbítást.

Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy iránymutatásokat fogadott el az általános adatvédelmi rendelet 49. cikkéről, és hogy ezeket az eltéréseket eseti alapon kell alkalmazni.

Az Európai Adatvédelmi Testület részletesebben értékelni fogja az ítéletet, és további felvilágosítást és iránymutatást nyújt az érdekelt felek számára a személyes adatoknak az ítélet alapján harmadik országokba történő továbbítására szolgáló eszközök használatáról. Amint azt a Bíróság megállapította, az Európai Adatvédelmi Testület és annak európai felügyeleti hatóságai is készen állnak arra, hogy biztosítsák az EGT-n belüli következetességet.

A teljes nyilatkozat elérhető itt: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_en

Az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásokat fogadott el a második pénzforgalmi szolgáltatási irányelvről. A második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv korszerűsíti a pénzforgalmi szolgáltatások piacának jogi keretét. A második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv mindenekelőtt az új megbízásos online átutalásoknak és a számlainformációk összesítésének jogi keretét állapítja meg. A felhasználók kérésére az ezeket az új pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók hozzáférhetnek fizetési számláikhoz. Az érdekelt felek 2019. februári munkaértekezletét követően az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásokat dolgozott ki az általános adatvédelmi rendeletnek ezen új pénzforgalmi szolgáltatásokra való alkalmazásáról.

Az iránymutatások rámutatnak, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése e körülmények között általában tilos (az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően), kivéve, ha ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását nem adja (az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja) vagy ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges (az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének g) pontja).

Az iránymutatások kitérnek azokra a feltételekre is, amelyek mellett a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési számlára vonatkozó információkhoz hozzáférést adhatnak a megbízásos online átutalási szolgáltatók és a számlainformációkat összesítő szolgáltatók számára, különösen ami a fizetési számlákhoz való granuláris hozzáférést illeti.

Az iránymutatások egyértelművé teszik, hogy sem a második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv 66. cikke (3) bekezdésének g) pontja, sem pedig 67. cikke (2) bekezdésének f) pontja nem teszi lehetővé a további adatkezelést, kivéve, ha az érintett az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint ehhez hozzájárulását adta vagy az adatkezelést uniós jog vagy tagállami jog megállapítja. Az iránymutatásokat nyilvános konzultációra bocsátják.

Végül a Testület elfogadott egy levelet, amelyben választ ad Ďuriš Nicholsonová európai parlamenti képviselő kérdéseire a Covid19-vírus elleni küzdelem keretében biztosított adatvédelemről. A levél a kontaktkövető alkalmazások harmonizációjával és interoperabilitásával kapcsolatos kérdésekkel, valamint azzal foglalkozik, hogy szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálat az ilyen jellegű adatkezelés esetében és meddig tarthat az adatkezelés.

EDPB_Press Release_2020_12

17 July 2020


The European Data Protection Board has adopted the following statement:


The EDPB welcomes the CJEU’s judgment, which highlights the fundamental right to privacy in the context of the transfer of personal data to third countries. The CJEU’s decision is one of great importance. The European Data Protection Board (EDPB) has taken note of the fact that the Court of Justice invalidates Decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield, and of the fact that it considers Commission Decision 2010/87 on Standard Contractual Clauses (SCCs) for the transfer of personal data to processors established in third countries valid.


The EDPB discussed the Court’s ruling during its 34th plenary session of 17 July 2020.


With regard to the Privacy Shield, the EDPB points out that the EU and the U.S. should achieve a complete and effective framework guaranteeing that the level of protection granted to personal data in the U.S. is essentially equivalent to that guaranteed within the EU, in line with the judgment.


The EDPB identified in the past some of the main flaws of the Privacy Shield on which the CJEU grounds its decision to declare it invalid.


The EDPB questioned in its reports on the annual joint reviews of Privacy Shield the compliance with the data protection principles of necessity and proportionality in the application of U.S. law. (1)


The EDPB intends to continue playing a constructive part in securing a transatlantic transfer of personal data that benefits EEA citizens and organisations and stands ready to provide the European Commission with assistance and guidance to help it build, together with the U.S., a new framework that fully complies with EU data protection law.


While the SCCs remain valid, the CJEU underlines the need to ensure that these maintain, in practice, a level of protection that is essentially equivalent to the one guaranteed by the GDPR in light of the EU Charter. The assessment of whether the countries to which data are sent offer adequate protection is primarily the responsibility of the exporter and the importer, when considering whether to enter into SCCs. When performing such prior assessment, the exporter (if necessary, with the assistance of the importer) shall take into consideration the content of the SCCs, the specific circumstances of the transfer, as well as the legal regime applicable in the importer’s country. The examination of the latter shall be done in light of the non-exhaustive factors set out under Art 45(2) GDPR.


If the result of this assessment is that the country of the importer does not provide an essentially equivalent level of protection, the exporter may have to consider putting in place additional measures to those included in the SCCs. The EDPB is looking further into what these additional measures could consist of.


The CJEU’s judgment also recalls the importance for the exporter and importer to comply with their obligations included in the SCCs, in particular the information obligations in relation to change of legislation in the importer’s country. When those contractual obligations are not or cannot be complied with, the exporter is bound by the SCCs to suspend the transfer or terminate the SCCs or to notify its competent supervisory authority if it intends to continue transferring data.


The EDPB takes note of the duties for the competent supervisory authorities (SAs) to suspend or prohibit a transfer of data to a third country pursuant to SCCs, if, in the view of the competent SA and in the light of all the circumstances of that transfer, those clauses are not or cannot be complied with in that third country, and the protection of the data transferred cannot be ensured by other means, in particular where the controller or a processor has not already itself suspended or put an end to the transfer.


The EDPB recalls that it issued guidelines on Art 49 GDPR derogations (2); and that such derogations must be applied on a case-by-case basis.


The EDPB will assess the judgment in more detail and provide further clarification for stakeholders and guidance on the use of instruments for the transfer of personal data to third countries pursuant to the judgment.


The EDPB and its European SAs stand ready, as stated by the CJEU, to ensure consistency across the EEA.


For the European Data Protection Board


The Chair


(Andrea Jelinek)

 

(1) See EDPB, EU-U.S. Privacy Shield  - Second Annual Joint Review report here, and  EDPB, EU -U.S. Privacy Shield   - Third Annual Joint Review report here.

(2) DPB Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679, adopted on 25 May 2018, p3.

 

EDPB_Press Release_statement_2020_05

25 June 2020

The EDPB has published a new register containing decisions taken by national supervisory authorities following the One-Stop-Shop cooperation procedure (Art. 60 GDPR) on its website.


Under the GDPR, Supervisory Authorities have a duty to cooperate on cases with a cross-border component to ensure a consistent application of the regulation - the so-called one-stop-shop (OSS) mechanism. Under the OSS, the Lead Supervisory Authority (LSA) is in charge of preparing the draft decisions and works together with the concerned SAs to reach consensus. Up until early June, LSAs have adopted 110 final OSS decisions. The register includes access to the decisions as well as  summaries of the decisions in English prepared by the EDPB Secretariat. The register will be valuable to data protection practitioners who will gain access to information showcasing how SAs work together to enforce the GDPR in practice. The information in the register has been validated by the LSAs in question and in accordance with the conditions provided by its national legislation.

The register is accessible here

EDPB_Press Release_statement_2020_04

17 June 2020

During its 32nd plenary session, the EDPB adopted a statement on the interoperability of contact tracing apps, as well as a statement on the opening of borders and data protection rights. The Board also adopted two letters to MEP Körner - on encryption and on Article 25 GDPR - and a letter to CEAOB on PCAOB arrangements.

The EDPB adopted a statement on the interoperability of contact tracing applications, building on the EDPB Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. The statement offers a more in-depth analysis of key aspects, including transparency, legal basis, controllership, data subject rights, data retention and minimisation, information security and data accuracy in the context of creating an interoperable network of applications, that need to be considered on top of those highlighted in the EDPB Guidelines 04/2020.

The EDPB emphasises that the sharing of data about individuals that have been diagnosed or tested positively with such interoperable applications should only be triggered by a voluntary action of the user. Giving data subjects information and control will increase their trust in the solutions and their potential uptake. The goal of interoperability should not be used as an argument to extend the collection of personal data beyond what is necessary.

Moreover, contact tracing apps need to be part of a comprehensive public health strategy to fight the pandemic, such as testing and subsequent manual contact tracing for the purpose of improving effectiveness of the performed measures.

Ensuring interoperability is not only technically challenging and sometimes impossible without disproportionate trade-offs, but also leads to a potential increased data protection risk. Therefore, controllers need to ensure measures are effective and proportionate and must assess whether a less intrusive alternative can achieve the same purpose.

The EDPB adopted a statement on the processing of personal data in the context of reopening the Schengen borders following the COVID-19 outbreak. The measures allowing a safe reopening of the borders currently envisaged or implemented by Member States include testing for COVID-19, requiring certificates issued by health professionals and the use of a voluntary contact tracing app. Most measures involve processing of personal data.

The EDPB recalls that data protection legislation remains applicable and allows for an efficient response to the pandemic, while at the same time protecting fundamental rights and freedoms. The EDPB stresses that the processing of personal data must be necessary and proportionate, and the level of protection should be consistent throughout the EEA. In the statement, the EDPB urges the Member States to take a common European approach when deciding which processing of personal data is necessary in this context.

The statement also addresses the GDPR principles that Member States need to pay special attention to when processing personal data in the context of reopening the border. These include lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimisation, storage limitation, security of data and data protection by design and by default. Moreover, the decision to allow the entrance into a country should not only be based on the automated individual decision making technologies. In any case, such decisions should be subject to suitable safeguards, which should include specific information to the data subject and the right to obtain human intervention, to express his or her point of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment and to challenge the decision. Automated individual decision measures should not apply to children.

Finally, the EDPB highlights the importance of a prior consultation with competent national supervisory authorities when Member States intend to process personal data in this context.

The EDPB adopted a response to a letter from MEP Moritz Körner on the relevance of encryption bans in third countries for assessing the level of data protection when personal data are transferred to countries where these bans exist. According to the EDPB, any ban on encryption or provisions weakening encryption would seriously undermine compliance with GDPR security obligations applicable to controllers and processors, be that in a third country or in the EEA. Security measures are one of the elements the European Commission must take into account when assessing the adequacy of the level of protection in a third country.

A second letter to MEP Körner addresses the topic of laptop camera covers. MEP Körner highlighted that this technology could help comply with the GDPR and suggested new laptops should be equipped with it. In its reply, the Board clarifies that while laptop manufacturers should be encouraged to take into account the right to data protection when developing and designing such products, they are not responsible for the processing carried out with those products and the GDPR does not establish legal obligations for manufacturers, unless they also act as controllers or processors. Controllers must evaluate the risks of each processing and choose the appropriate safeguards to comply with GDPR, including the privacy by design and by default enshrined in Article 25 GDPR.

Finally, the EDPB adopted a letter to the Committee of European Auditor Oversight Bodies (CEAOB). The EDPB received a proposal from the CEAOB, which gathers the national auditor oversight bodies at EU level, to cooperate and receive feedback on negotiations of draft administrative arrangements for the transfer of data to the US Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). The EDPB welcomes this proposal and indicates that it is available to hold an exchange with the CEAOB to clarify any potential questions on data protection requirements related to such arrangements in light of the EDPB Guidelines 2/2020 on Art. 46 (2) (a) and 46 (3) (b) GDPR for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities. The exchange could also involve the PCAOB if the CEAOB and its members deem it beneficial for their work on these arrangements.

The agenda of the 32nd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_11

10 June 2020

Brüsszel, június 10. – 31. plenáris ülésén az Európai Adatvédelmi Testület úgy döntött, hogy munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy összehangolja a TikTokkal összefüggésben az Európai Unióban folytatott adatkezeléssel és gyakorlatokkal kapcsolatos lehetséges fellépéseket és átfogóbb képet kapjon azokról, továbbá levelet fogadott el a Clearview AI bűnüldöző hatóságok általi használatáról. Az Európai Adatvédelmi Testület ezenkívül elfogadta az ENISA tanácsadó csoporthoz intézett válaszát és az NOYB nyílt levelére adott válaszlevelét.

Az Európai Adatvédelmi Testület bejelentette, hogy döntése értelmében munkacsoportot állít fel annak érdekében, hogy összehangolja a TikTokkal összefüggésben az Európai Unióban folytatott adatkezeléssel és gyakorlatokkal kapcsolatos lehetséges fellépéseket és átfogóbb képet kapjon azokról.

Körner európai parlamenti képviselő TikTokkal kapcsolatos kérésére válaszul az Európai Adatvédelmi Testület jelzi, hogy már kiadott iránymutatásokat és ajánlásokat, amelyeket minden olyan adatkezelőnek figyelembe kell vennie, akinek adatkezelési tevékenysége az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozik, különösen a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítását, a személyes adatok hatóságok általi hozzáférésének tartalmi és eljárási feltételeit vagy az általános adatvédelmi rendelet területi hatályának alkalmazását illetően, különösen ha kiskorúak adatainak kezeléséről van szó. Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet abban az esetben is alkalmazandó a személyes adatok adatkezelő általi kezelésére, ha az adatkezelő székhelye nem az Unióban található, és az adatkezelési tevékenységek áruknak vagy szolgáltatásoknak az Európai Unióban élő érintettek részére történő nyújtásához kapcsolódnak.

A Clearview AI-ra vonatkozóan az európai parlamenti képviselőkhöz intézett válaszában az Európai Adatvédelmi Testület aggodalmának adott hangot az arcfelismerő technológiák terén végbemenő bizonyos fejleményekkel kapcsolatban. Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy az (EU) 2016/680 bűnüldözési irányelv értelmében a bűnüldöző hatóságok a természetes személyek egyedi azonosítása céljából csak az irányelv 8. és 10. cikkében foglalt szigorú feltételeknek megfelelően kezelhetnek biometrikus adatokat.

Az Európai Adatvédelmi Testület kétli, hogy az uniós jog vagy bármely tagállami jog megteremti a jogalapját a Clearview AI által kínált szolgáltatás vagy ahhoz hasonló szolgáltatások használatának. Ezért a jelenlegi helyzet alapján és minden további vagy folyamatban lévő vizsgálattól eltekintve nem állapítható meg bizonyossággal az uniós bűnüldöző hatóságok általi alkalmazás törvényessége.

A rendelkezésre bocsátott további információk alapján végzett későbbi elemzésektől eltekintve az Európai Adatvédelmi Testület ezért azon a véleményen van, hogy az olyan szolgáltatások, mint a Clearview AI bűnüldöző hatóságok általi alkalmazása az Európai Unióban a jelenlegi helyzetben valószínűleg nem összeegyeztethető az uniós adatvédelmi rendszerrel.

Végül az Európai Adatvédelmi Testület utalni kíván a személyes adatoknak videórögzítő eszközök segítségével történő kezelésére vonatkozó iránymutatásaira, és bejelenti az arcfelismerő technológiák bűnüldöző hatóságok általi alkalmazásával kapcsolatos közelgő munkáját.

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) azon levelére válaszul, amelyben arra kéri az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy küldjön egy képviselőt az ENISA tanácsadó csoportba, a Testület Gwendal Le Grand-t a CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) helyettes főtitkárát nevezte ki képviselőnek. A tanácsadó csoport segíti az ENISA ügyvezető igazgatóját az éves munkaprogram elkészítésében és az érintett érdekelt felekkel folytatott kommunikáció biztosításában.

Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta válaszát az NOYB által a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és az egységes alkalmazást szolgáló eljárások tárgyában megfogalmazott nyílt levélre. A levélben a Testület jelzi, hogy folyamatosan dolgozik azon, hogy jobb legyen a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és javuljanak az egységes alkalmazást szolgáló eljárások. A Testület tisztában van azzal, hogy vannak olyan területek, ahol javulás szükséges, a határokon átnyúló ügyek megoldásához szükséges idő és erőforrások kérdése mellett ilyen például a tagállami közigazgatási eljárásjogi törvények és gyakorlatok közötti eltérések. A Testület ismételten hangsúlyozza, hogy elkötelezett a megoldások keresése iránt, amennyiben azok hatáskörébe esnek.

Megjegyzések a szerkesztőknek:
Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.

EDPB_Press Release_2020_10

03 June 2020

Brüsszel, június 3. – Az Európai Adatvédelmi Testület 30. plenáris ülésén közleményt fogadott el az érintetteknek a tagállamokban fennálló szükségállapottal kapcsolatos jogairól. A Testület az Európai Szövetség a Szabadságjogokért, az Access Now és a magyar Társaság a Szabadjogokért által a magyar kormány 179/2020. (V. 4.) rendeletével kapcsolatban küldött levélre adott válaszként egy levelet fogadott el.

Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy még ezekben a rendkívüli időkben is valamennyi sürgősségi intézkedés során védelmezni kell a személyes adatokat, hozzájárulva ezáltal a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok átfogó értékeinek tiszteletben tartásához, amin az Unió alapul.

Az Európai Adatvédelmi Testület a közleményben és a levélben is megismétli, hogy az általános adatvédelmi rendelet továbbra is alkalmazandó és a pandémiára hatékony reagálást tesz lehetővé, miközben védi az alapvető jogokat és szabadságokat. Az adatvédelmi jog már lehetővé teszi a Covid19-világjárvány elleni küzdelemhez szükséges adatkezelési műveleteket.

A közlemény emlékeztet az érintettek jogainak a szükségállapottal összefüggésben történő korlátozásával kapcsolatos főbb elvekre:

  • Nem indokolhatók azok a korlátozások, amelyek olyan mértékben általánosak, kiterjedtek vagy magánéletet sértők, hogy lényegi tartalmukban semmisítik meg az alapvető jogokat.
  • Az általános adatvédelmi rendelet 23. cikke meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi a nemzeti jogalkotók számára, hogy jogalkotási intézkedés útján korlátozzák az adatkezelők és -feldolgozók kötelezettségeinek hatályát és az érintettek jogait, amennyiben ez a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényegét, és az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekű céljainak, például különösen a népegészségügy védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban.
  • Az érintettek jogai az adatvédelemhez való alapvető jog központi elemét képezik, és az általános adatvédelmi rendelet 23. cikkének értelmezésekor általános szabályként kell alkalmazni őket. Mivel a korlátozások az általános szabály alóli kivételek, azokat csak nagyon körülhatárolt esetekben szabad alkalmazni.
  • A korlátozásokat jogszabályban kell előírni, és a korlátozásokat megállapító jogszabálynak kellően egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a polgárok számára annak megértését, hogy az adatkezelők milyen feltételek mellett élhetnek a korlátozásokkal. Ezen túlmenően a korlátozásoknak a hatályuk alá tartozó személyek számára előreláthatónak kell lenniük. A nem pontosan meghatározott időtartamra vonatkozó korlátozások, amelyek visszamenőleges hatállyal vagy meghatározatlan feltételek mellett alkalmazandók, nem felelnek meg az előreláthatósági kritériumnak.
  • A pandémia vagy bármely más veszélyhelyzet puszta fennállása önmagában nem elegendő indok az érintettek jogainak bármiféle korlátozására; sokkal inkább minden korlátozásnak egyértelműen hozzá kell járulnia az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekű céljának védelméhez.
  • A pandémiával összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzet olyan jogi körülmény, amely jogszerűvé teheti az érintettek jogainak korlátozását, feltéve, hogy ezek a korlátozások csak annyiban alkalmazandók, amennyiben az a közegészségügyi cél védelme érdekében feltétlenül szükséges és arányos. Ezért a korlátozások hatályát és időtartamát szigorúan körül kell határolni, mivel az érintettek jogai korlátozhatók, de nem tagadhatók meg. Ezenkívül az általános adatvédelmi rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében előírt garanciákat teljes mértékben alkalmazni kell.
  • Az érintettek jogainak és az adatkezelők és -feldolgozók kötelezettségeinek alkalmazását felfüggesztő vagy elhalasztó, veszélyhelyzet keretében elfogadott korlátozások egyértelmű időbeli korlátozás nélkül e jogok de facto általános felfüggesztésének minősülnének, és nem lennének összeegyeztethetők az alapvető jogok és szabadságok lényegével.

Az Európai Adatvédelmi Testület bejelentette továbbá, hogy az elkövetkező hónapokban iránymutatásokat fog kiadni az általános adatvédelmi rendelet 23. cikkének végrehajtásáról.

Megjegyzések a szerkesztőknek:

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.

20 May 2020

Brüsszel, május 20. – Az Európai Adatvédelmi Testület 28. plenáris ülésén az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke szerinti véleményt fogadott el a szlovén felügyeleti hatóság által benyújtott általános szerződési feltételek tervezetéről, továbbá határozott az „egyablakos” határozatokat tartalmazó nyilvántartás közzétételéről.

Az Európai Adatvédelmi Testület véleményt fogadott el a szlovén felügyeleti hatóság által a Testülethez benyújtott, az adatkezelő-feldolgozó szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek tervezetéről. A vélemény célja, hogy biztosítsa az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének következetes alkalmazását, amely arra kötelezi az adatkezelőket és -feldolgozókat, hogy a felek kötelezettségeit előíró szerződést vagy más jogi aktust kössenek. Az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének (6) bekezdése szerint ezek a szerződések vagy egyéb jogi aktusok részben vagy teljes egészben alapulhatnak valamely felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződési feltételeken. A Testület véleményében számos ajánlást fogalmaz meg, amelyeket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy ezeket az általános szerződési feltétel tervezeteket általános szerződési feltételeknek lehessen tekinteni. Amennyiben valamennyi ajánlást végrehajtják, a szlovén felügyeleti hatóság ezt a megállapodástervezetet az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének (8) bekezdése szerinti általános szerződési feltételként tudja elfogadni.

Az Európai Adatvédelmi Testület honlapján közzéteszi a nemzeti felügyeleti hatóságok által az egyablakos ügyintézési eljárást (az általános adatvédelmi rendelet 60. cikke) követően hozott határozatokat tartalmazó nyilvántartást.

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében a felügyeleti hatóságoknak a rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében együtt kell működniük a határokon átnyúló ügyekben – az úgynevezett „egyablakos” mechanizmusban. Az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a vezető felügyeleti hatóság a határozattervezetek előkészítése, és a konszenzus elérése érdekében együttműködik az érintett felügyeleti hatóságokkal. 2020. április végéig a vezető felügyeleti hatóságok 103 végleges egyablakos határozatot fogadtak el. Az Európai Adatvédelmi Testület célja, hogy az Európai Adatvédelmi Testület titkársága által készített összefoglalókat angol nyelven közzétegye. Az információkat a szóban forgó vezető felügyeleti hatóság jóváhagyását követően és a nemzeti jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően teszik közzé.

Megjegyzések a szerkesztőknek:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.

EDPB_Press Release_2020_08

08 May 2020

During its 26th plenary session, the EDPB adopted a letter in response to requests from MEPs Metsola and Halicki regarding the Polish presidential elections taking place via postal vote. Additionally, an exchange of information took place on the recent Hungarian government decrees in relation to the coronavirus during the state of emergency
 
In its response to the MEPs Metsola and Halicki, the EDPB indicates that it is aware that data of Polish citizens was sent from the national PESEL (personal identification) database to the Polish Post by one of the Polish ministries and acknowledges that this issue requires special attention.

The Board underlines that, according to the GDPR, personal data, such as names and addresses, and national identification numbers (such as the Polish PESEL ID), must be processed lawfully, fairly and in a transparent manner, for specified purposes only. Public authorities may disclose information on individuals included in electoral lists, but only when this is specifically authorised by Member State law. The EDPB underlined that the disclosure of personal data – from one entity to another – always requires a legal basis in accordance with EU data protection laws. As previously indicated in the EDPB statement on the use of personal data in political campaigns (2/2019), political parties and candidates - but also public authorities, particularly those responsible for public registers - must stand ready to demonstrate how they have complied with data protection principles. The EDPB also underlined that, where elections are conducted by the collection of postal votes, it is the responsibility of the state to ensure that specific safeguards are in place to maintain the secrecy and integrity of the personal data concerning political opinions.

EDPB Chair, Andrea Jelinek, added: “Elections form the cornerstone of every democratic society. That is why the EDPB has always dedicated special attention to the processing of personal data for election purposes. We encourage data controllers, especially public authorities, to lead by example and process personal data in a manner which is transparent and leaves no doubt regarding the legal basis for the processing operations, including disclosure of data.”

However, the EDPB stresses that enforcement of the GDPR lies with the national supervisory authorities. The EDPB is not a data protection supervisory authority in its own right and, as such, does not have the same competences, tasks and powers as the national supervisory authorities. In the first instance, the assessment of alleged GDPR infringements falls within the competence of the responsible and independent national supervisory authority. Nevertheless, the EDPB will continue to pay special attention to the developments of personal data processing in connection to democratic elections and remains ready to support all members of the Board, including the Polish Supervisory Authority, in such matters.

During the plenary, the Hungarian Supervisory Authority provided the Board with information on the legislative measures the Hungarian government has adopted in relation to the coronavirus during the state of emergency. The Board considers that further explanation is necessary and has thus requested that the Hungarian Supervisory Authority provides further information on the scope and the duration, as well as the Hungarian Supervisory Authority’s opinion on the necessity and proportionality of these measures. The Board will discuss this further during its plenary session next Tuesday.

The agenda of the 26th plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_07

24 April 2020

During its 24th plenary session, the EDPB adopted three letters, reinforcing several elements from its earlier guidance on data protection in the context of fighting the COVID-19 outbreak.

In reply to a letter from the United States Mission to the European Union, the EDPB looks into transfers of health data for research purposes, enabling international cooperation for the development of a vaccine. The US Mission enquired into the possibility of relying on a derogation of Art. 49 GDPR to enable international flows.

The EDPB tackled this topic in detail in its recently adopted guidelines (03/2020) on the processing of health data for scientific research. In its letter, the EDPB reiterates that the GDPR allows for collaboration between EEA and non-EEA scientists in the search for vaccines and treatments against COVID-19, while simultaneously protecting fundamental data protection rights in the EEA.

When data are transferred outside of the EEA, solutions that guarantee the continuous protection of data subjects’ fundamental rights, such as adequacy decisions or appropriate safeguards (included in Article 46 GDPR) should be favoured, according to the EDPB.  

However, the EDPB considers that the fight against COVID-19 has been recognised by the EU and Member States as an important public interest, as it has caused an exceptional sanitary crisis of an unprecedented nature and scale. This may require urgent action in the field of scientific research, necessitating transfers of personal data to third countries or international organisations.
 
In the absence of an adequacy decision or appropriate safeguards, public authorities and private entities may also rely upon derogations included in Article 49 GDPR

Andrea Jelinek, the Chair of the EDPB, said: “The global scientific community is racing against the clock to develop a COVID-19 vaccine or treatment. The EDPB confirms that the GDPR offers tools giving the best guarantees for international transfers of health data and is flexible enough to offer faster temporary solutions in the face of the urgent medical situation.”

The EDPB also adopted a response to a request from MEPs Lucia Ďuriš Nicholsonová and Eugen Jurzyca.

The EDPB replies that data protection laws already take into account data processing operations necessary to contribute to fighting an epidemic, therefore - according to the EDPB - there is no reason to lift GDPR provisions, but to observe them. In addition, the EDPB refers to the guidelines on the issues of geolocation and other tracing tools, as well as the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak.

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, added: “The GDPR is designed to be flexible. As a result, it can enable an efficient response to support the fight against the pandemic, while at the same time protecting fundamental human rights and freedoms. When the processing of personal data is necessary in the context of COVID-19, data protection is indispensable to build trust, to create the conditions for social acceptability of any possible solution and, therefore, to guarantee the effectiveness of these measures”.

The EDPB received two letters from Sophie In 't Veld MEP, raising a series of questions regarding the latest technologies that are being developed in order to fight the spread of COVID-19.

In its reply, the EDPB refers to its recently adopted guidelines (04/2020) on the use of location data and contact tracing apps, which highlight – among other elements - that such schemes should have a voluntary nature, use the least amount of data possible, and should not trace individual movements, but rather use proximity information of users.

The agenda of the 23rd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_06

21 April 2020

During its 23rd plenary session, the EDPB adopted guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak and guidelines on geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak.

The  guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak aim to shed light on the most urgent legal questions concerning the use of health data, such as the legal basis of processing, further processing of health data for the purpose of scientific research, the implementation of adequate safeguards and the exercise of data subject rights.

The guidelines state that the GDPR contains several provisions for the processing of health data for the purpose of scientific research, which also apply in the context of the COVID-19 pandemic, in particular relating to consent and to the respective national legislations. The GDPR foresees the possibility to process certain special categories of personal data, such as health data, where it is necessary for scientific research purposes.

In addition, the guidelines address legal questions concerning international data transfers involving health data for research purposes related to the fight against COVID-19, in particular in the absence of an adequacy decision or other appropriate safeguards.  

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “Currently, great research efforts are being made in the fight against COVID-19. Researchers hope to produce results as quickly as possible. The GDPR does not stand in the way of scientific research, but enables the lawful processing of health data to support the purpose of finding a vaccine or treatment for COVID-19”.

The guidelines on geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak aim to clarify the conditions and principles for the proportionate use of location data and contact tracing tools, for two specific purposes:
1.    using location data to support the response to the pandemic by modelling the spread of the virus in order to assess the overall effectiveness of confinement measures;
2.    using contact tracing, which aims to notify individuals who may have been in close proximity to someone who is eventually confirmed as a carrier of the virus, in order to break the contamination chains as early as possible.

The guidelines emphasise that both the GDPR and the ePrivacy Directive contain specific provisions allowing for the use of anonymous or personal data to support public authorities and other actors at both national and EU level in their efforts to monitor and contain the spread of COVID-19. The general principles of effectiveness, necessity, and proportionality must guide any measures adopted by Member States or EU institutions that involve processing of personal data to fight COVID-19.

The EDPB stands by and underlines the position expressed in its letter to the European Commission (14 April) that the use of contact tracing apps should be voluntary and should not rely on tracing individual movements, but rather on proximity information regarding users.

Dr. Jelinek added: “Apps can never replace nurses and doctors. While data and technology can be important tools, we need to keep in mind that they have intrinsic limitations. Apps can only complement the effectiveness of public health measures and the dedication of healthcare workers that is necessary to fight COVID-19. At any rate, people should not have to choose between an efficient response to the crisis and the protection of fundamental rights.”

In addition, the EDPB adopted a guide for contact tracing apps as an annex to the guidelines. The purpose of this guide, which is non-exhaustive, is to provide general guidance to designers and implementers of contact tracing apps, underlining that any assessment must be carried out on a case-by-case basis.

Both sets of guidelines will exceptionally not be submitted for public consultation due to the urgency of the current situation and the necessity to have the guidelines readily available.

The agenda of the 23rd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_05

17 April 2020

On April 17th, the EDPB held its 22nd Plenary Session. For further information, please consult the agenda:

Agenda of Twenty-second Plenary

14 April 2020

Following a request for consultation from the European Commission, the European Data Protection Board adopted a letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic. This Guidance on data protection and privacy implications complements the European Commission’s Recommendation on apps for contact tracing, published on 8 April and setting out the process towards a common EU toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis.
 
Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “The EDPB welcomes the Commission’s initiative to develop a pan-European and coordinated approach as this will help to ensure the same level of data protection for every European citizen, regardless of where he or she lives.”
 
In its letter, the EDPB specifically addresses the use of apps for the contact tracing and warning functionality, because this is where increased attention must be paid in order to minimise interferences with private life while still allowing data processing with the goal of preserving public health.
 
The EDPB considers that the development of the apps should be made in an accountable way, documenting with a data protection impact assessment all the implemented privacy by design and privacy by default mechanisms. In addition, the source code should be made publicly available for the widest possible scrutiny by the scientific community.
 
The EDPB strongly supports the Commission’s proposal for a voluntary adoption of such apps, a choice that should be made by individuals as a token of collective responsibility.
 
Finally, the EDPB underlined the need for the Board and its Members, in charge of advising and ensuring the correct application of the GDPR and the E-Privacy Directive, to be fully involved in the whole process of elaboration and implementation of these measures. The EDPB recalls that it intends to publish Guidelines in the upcoming days on geolocation and tracing tools in the context of the COVID-19 out-break.

The EDPB’s letter is available here: https://edpb.europa.eu/letters_en
 
The agenda of the 21th plenary session is available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/agenda/2020_en#agenda_490

EDPB_Press Release_2020_04

07 April 2020

During its 20th plenary session on April 7th, the European Data Protection Board assigned concrete mandates to its expert subgroups to develop guidance on several aspects of data processing in the fight against COVID-19. This follows the decision made on April 3rd during the EDPB's 19th plenary session.

1.    geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak – a mandate was given to the technology expert subgroup for leading this work;
2.    processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak – a mandate was given to the compliance, e-government and health expert subgroup for leading this work.

Considering the high priority of these 2 topics, the EDPB decided to postpone the guidance work on teleworking tools and practices in the context of the COVID-19 outbreak, for the time being.

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “The EDPB will move swiftly to issue guidance on these topics within the shortest possible notice to help make sure that technology is used in a responsible way to support and hopefully win the battle against the corona pandemic. I strongly believe data protection and public health go hand in hand."

The agenda of the 20th plenary session is available here

EDPB_Press Release_2020_03

03 April 2020

The European Data Protection Board is speeding up its guidance work in response to the COVID-19 crisis. Its monthly plenary meetings are being replaced by weekly remote meetings with the Members of the Board.
 
Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: "The Board will prioritise providing guidance on the following issues: use of location data and anonymisation of data; processing of health data for scientific and research purposes and the processing of data by technologies used to enable remote working. The EDPB will adopt a horizontal approach and plans to issue general guidance with regard to the appropriate legal bases and applicable legal principles."


The agenda of today's remote meeting is available here

EDPB_Press Release_statement_2020_03

23 March 2020

Following a decision by the EDPB Chair, the EDPB April Plenary Session has been cancelled due to safety concerns surrounding the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). The EDPB hereby follows the example of other EU institutions, such as the European Parliament, which have restricted the number of large-scale meetings.

The April Plenary Session was scheduled to take place on 20 and 21 April. Earlier, the EDPB March Plenary was also cancelled for the same reasons. You can find an overview of upcoming EDPB Plenary Meetings here

20 March 2020

On March 19th, the European Data Protection Board adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak via written procedure. The full statement is available here

 

EDPB_Press Release_statement_2020_02

16 March 2020

Governments, public and private organisations throughout Europe are taking measures to contain and mitigate COVID-19. This can involve the processing of different types of personal data.  

Andrea Jelinek, Chair of the European Data Protection Board (EDPB), said: “Data protection rules (such as GDPR) do not hinder measures taken in the fight against the coronavirus pandemic. However, I would like to underline that, even in these exceptional times, the data controller must ensure the protection of the personal data of the data subjects. Therefore, a number of considerations should be taken into account to guarantee the lawful processing of personal data.”

The GDPR is a broad legislation and also provides for the rules to apply to the processing of personal data in a context such as the one relating to COVID-19. Indeed, the GDPR provides for the legal grounds to enable the employers and the competent public health authorities to process personal data in the context of epidemics, without the need to obtain the consent of the data subject. This applies for instance when the processing of personal data is necessary for the employers for reasons of public interest in the area of public health or to protect vital interests (Art. 6 and 9 of the GDPR) or to comply with another legal obligation.

For the processing of electronic communication data, such as mobile location data, additional rules apply. The national laws implementing the ePrivacy Directive provide for the principle that the location data can only be used by the operator when they are made anonymous, or with the consent of the individuals. The public authorities should first aim for the processing of location data in an anonymous way (i.e. processing data aggregated in a way that it cannot be reversed to personal data). This could enable to generate reports on the concentration of mobile devices at a certain location (“cartography”).  

When it is not possible to only process anonymous data, Art. 15 of the ePrivacy Directive enables the member states to introduce legislative measures pursuing national security and public security *. This emergency legislation is possible under the condition that it constitutes a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society. If such measures are introduced, a Member State is obliged to put in place adequate safeguards, such as granting individuals the right to judicial remedy.

Update:

On March 19th, the European Data Protection Board adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak. The full statement is available below.

* In this context, it shall be noted that safeguarding public health may fall under the national and/or public security exception.

EDPB_Press Release_statement_2020_01

10 March 2020

Following a decision by the EDPB Chair, the EDPB March Plenary Session has been cancelled due to safety concerns surrounding the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). The EDPB hereby follows the example of other EU institutions, such as the European Parliament, which have restricted the number of large-scale meetings.

The March Plenary Session was scheduled to take place on 19 and 20 March. You can find an overview of upcoming EDPB Plenary Meetings here

20 February 2020

On February 18th and 19th, the EEA Supervisory Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their eighteenth plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed.
 
The EDPB and the individual EEA Supervisory Authorities (SAs) contributed to the evaluation and review of the GDPR as required by Art. 97 GDPR. The EDPB is of the opinion that the application of the GDPR in the first 20 months has been successful. Although the need for sufficient resources for all SAs is still a concern and some challenges remain, resulting, for example, from the patchwork of national procedures, the Board is convinced that the cooperation between SAs will result in a common data protection culture and consistent practice. The EDPB is examining possible solutions to overcome these challenges and to improve existing cooperation procedures. It also calls upon the European Commission to check if national procedures impact the effectiveness of the cooperation procedures and considers that, eventually, legislators may also have a role to play in ensuring further harmonisation. In its assessment, the EDPB also addresses issues such as international transfer tools, impact on SMEs, SA resources and development of new technologies. The EDPB concludes that it is premature to revise the GDPR at this point in time.

The EDPB adopted draft guidelines to provide further clarification regarding the application of Articles 46.2 (a) and 46.3 (b) of the GDPR. These articles address transfers of personal data from EEA public authorities or bodies to public bodies in third countries or to international organisations, where these transfers are not covered by an adequacy decision. The guidelines recommend which safeguards to implement in legally binding instruments (art. 46.2 (a)) or in administrative arrangements (Art. 46.3 (b)) to ensure that the level of protection of natural persons under the GDPR is met and not undermined. The guidelines will be submitted for public consultation.

Statement on privacy implications of mergers
Following the announcement of Google LLC’s intention to acquire Fitbit, the EDPB adopted a statement highlighting that the possible further combination and accumulation of sensitive personal data regarding people in Europe by a major tech company could entail a high level of risk to privacy and data protection. The EDPB reminds the parties to the proposed merger of their obligations under the GDPR and to conduct a full assessment of the data protection requirements and privacy implications of the merger in a transparent way. The Board urges the parties to mitigate possible risks to the rights to privacy and data protection before notifying the merger to the European Commission. The EDPB will consider any implications for the protection of personal data in the EEA and stands ready to contribute its advice to the EC if so requested.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_02

18 February 2020

On February 18th and 19th, the eighteenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Eighteenth Plenary

30 January 2020

On January 28th and 29th, the EEA Data Protection Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their seventeenth plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed.
 
The EDPB adopted its opinions on the Accreditation Requirements for Codes of Conduct Monitoring Bodies submitted to the Board by the Belgian, Spanish and French supervisory authorities (SAs). These opinions aim to ensure consistency and the correct application of the criteria among EEA SAs.

The EDPB adopted draft Guidelines on Connected Vehicles. As vehicles become increasingly more connected, the amount of data generated about drivers and passengers by these connected vehicles is growing rapidly. The EDPB guidelines focus on the processing of personal data in relation to the non-professional use of connected vehicles by data subjects. More specifically, the guidelines deal with the personal data processed by the vehicle and the data communicated by the vehicle as a connected device. The guidelines will be submitted for public consultation.

The Board adopted the final version of the Guidelines on the processing of Personal Data through Video Devices following public consultation. The guidelines aim to clarify how the GDPR applies to the processing of personal data when using video devices and to ensure the consistent application of the GDPR in this regard. The guidelines cover both traditional video devices and smart video devices. The guidelines address, among others, the lawfulness of processing, including the processing of special categories of data, the applicability of the household exemption and the disclosure of footage to third parties. Following public consultation, several amendments were made.

The EDPB adopted its opinions on the draft accreditation requirements for Certification Bodies submitted to the Board by the UK and Luxembourg SAs. These are the first opinions on accreditation requirements for Certification Bodies adopted by the Board. They aim to establish a consistent and harmonised approach regarding the requirements which SAs and national accreditation bodies will apply when accrediting certification bodies. 

The EDPB adopted its opinion on the draft decision regarding the Fujikura Automotive Europe Group’s Controller Binding Corporate Rules (BCRs), submitted to the Board by the Spanish Supervisory Authority.

Letter on unfair algorithms
The EDPB adopted a letter in response to MEP Sophie in’t Veld’s request concerning the use of unfair algorithms. The letter provides an analysis of the challenges posed by the use of algorithms, an overview of the relevant GDPR provisions and existing guidelines addressing these issues, and describes the work already undertaken by SAs.

Letter to the Council of Europe on the Cybercrime Convention
Following the Board’s contribution to the consultation process on the negotiation of a second additional protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention), several EDPB Members actively participated in the Council of Europe Cybercrime Committee’s (T-CY) Octopus Conference. The Board adopted a follow-up letter to the conference, stressing the need to integrate strong data protection safeguards into the future Additional Protocol to the Convention and to ensure its consistency with Convention 108, as well as with the EU Treaties and Charter of Fundamental Rights.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_01

28 January 2020

On January 28th and 29th, the seventeenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Seventeenth Plenary