Europski odbor za zaštitu podataka – 28. plenarna sjednica: Mišljenje u skladu s člankom 64. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) o nacrtu standardnih ugovornih klauzula koji je podnijelo slovensko nadzorno tijelo, Objava registra odluka o članku 60. GDP

20 May 2020 EDPB

Bruxelles, 20. svibnja – Europski odbor za zaštitu podataka tijekom svoje 28. plenarne sjednice donio je mišljenje o nacrtu standardnih ugovornih klauzula koji je podnijelo slovensko nadzorno tijelo te je odlučio o objavi registra koji sadrži sve odluke u okviru jedinstvenog mehanizma.

Europski odbor za zaštitu podataka donio je svoje mišljenje o nacrtu standardnih ugovornih klauzula za ugovore između voditelja obrade i izvršitelja obrade koji je slovensko nadzorno tijelo podnijelo Odboru. Mišljenje ima za cilj osigurati dosljednu primjenu članka 28. GDPR-a, kojim se voditeljima obrade i izvršiteljima obrade nameće obveza sklapanja ugovora ili neki drugi pravni akt kojim se određuju odgovarajuće obveze stranaka. Prema članku 28. stavku 6. GDPR-a, ti se ugovori ili drugi pravni akti mogu temeljiti, u cijelosti ili djelomično, na standardnim ugovornim klauzulama koje donosi nadzorno tijelo. Odbor u mišljenju iznosi nekoliko preporuka koje treba uzeti u obzir kako bi se taj nacrt standardnih ugovornih klauzula smatrao standardnim ugovornim klauzulama. Ako se provedu sve preporuke, slovensko nadzorno tijelo moći će usvojiti ovaj nacrt sporazuma u obliku standardnih ugovornih klauzula na temelju članka 28. stavka 8. GDPR-a.

Europski odbor za zaštitu podataka na svojem će mrežnom mjestu objaviti registar s odlukama koje su donijela nacionalna nadzorna tijela na temelju postupka suradnje u okviru jedinstvenog mehanizma (čl. 60. GDPR-a).

U skladu s GDPR-om, nadzorna tijela dužna su surađivati u predmetima s prekograničnom komponentom kako bi osigurala dosljednu primjenu uredbe – tzv. jedinstveni mehanizam. Jedinstvenim se mehanizmom predviđa da je vodeće nadzorno tijelo zaduženo za pripremu nacrta odluka i da surađuje s predmetnim nadzornim tijelima kako bi se postigao konsenzus. Do kraja travnja 2020. vodeća su nadzorna tijela donijela 103 konačne odluke u okviru jedinstvenog mehanizma. Europski odbor za zaštitu podataka namjerava objaviti sažetke na engleskom jeziku koje je pripremilo tajništvo Odbora. Informacije će se objaviti nakon što ih potvrdi predmetno vodeće nadzorno tijelo i u skladu s uvjetima njegova nacionalnog zakonodavstva.

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_08