A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

Az Európai Unió bármely polgárának, valamint a tagállamokban állandó lakcímmel vagy bejegyzett székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személynek joga van betekinteni az EDPB irataiba. Ez a jog az EDPB birtokában lévő, a felelősségi körével kapcsolatos bármilyen ügyre vonatkozó összes dokumentumra kiterjed.

Az EDPB kivételes esetekben megtagadhatja egy-egy dokumentum vagy annak valamelyik részének nyilvánosságra hozatalát. Ennek okait az egyéb eljárási szabályokkal együtt a nyilvános hozzáférésről szóló uniós rendelet tartalmazza.

Amennyiben úgy gondolja, hogy a betekintést indokolatlanul tagadták meg öntől, panaszt tehet az európai ombudsmannál vagy keresetet indíthat az Európai Unió Bíróságán.