Comitetul european pentru protecția datelor - a 28-a ședință plenară: Aviz în temeiul articolului 64 din RGPD referitor la proiectul de CCS înaintat de AS din Slovenia, publicare registru cu decizii (ghișeu unic) conform articolului 60 din RGPD

20 May 2020 EDPB

Bruxelles, 20 mai - La a 28-a ședință plenară, CEPD a adoptat un aviz în temeiul articolului 64 din RGPD referitor la proiectul de clauze contractuale standard înaintat de autoritatea de supraveghere (AS) din Slovenia și a decis publicarea unui registru care să conțină deciziile „ghișeului unic”.

CEPD și-a adoptat avizul referitor la proiectul de clauze contractuale standard (CSS) pentru contracte între operatori și persoane împuternicite de operatori, înaintat Comitetului de autoritatea de supraveghere din Slovenia. Avizul urmărește să asigure aplicarea consecventă a articolului 28 din RGPD, care impune operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori obligația de a încheia un contract sau un alt act juridic care să prevadă obligațiile respective ale părților. În conformitate cu articolul 28 alineatul (6) din RGPD, aceste contracte sau alte acte juridice se pot baza, integral sau parțial, pe clauze contractuale standard adoptate de o autoritate de supraveghere. În aviz, Comitetul face mai multe recomandări care trebuie luate în considerare pentru ca aceste proiecte de CCS să fie considerate clauze contractuale standard. Dacă toate recomandările sunt puse în aplicare, AS din Slovenia va fi în măsură să adopte acest proiect de acord sub forma unor clauze contractuale standard în temeiul articolului 28 alineatul (8) din RGPD.

CEPD va publica pe site-ul său un registru care conține deciziile luate de autoritățile naționale de supraveghere în urma procedurii de cooperare prin mecanismul ghișeului unic (articolul 60 din RGPD).

În temeiul RGPD, autoritățile de supraveghere au obligația de a coopera în cazurile cu componentă transfrontalieră pentru a asigura aplicarea consecventă a regulamentului - așa-numitul mecanism al ghișeului unic. În cadrul ghișeului unic, autoritatea de supraveghere principală este responsabilă cu elaborarea proiectelor de decizii și de lucrări împreună cu autoritățile de supraveghere vizate, pentru a ajunge la un consens. Până la sfârșitul lunii aprilie 2020, autoritățile de supraveghere principale au adoptat 103 decizii finale în cadrul mecanismului ghișeului unic. CEPD intenționează să publice rezumate în limba engleză elaborate de secretariatul CEPD. Informațiile vor fi făcute publice după validarea din partea autorității de supraveghere principale în cauză și în conformitate cu condițiile prevăzute de legislația sa națională.

Notă pentru redactori:

Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în plenara CEPD trec prin verificările juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD imediat după încheierea lor.

EDPB_Press Release_2020_08