Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) dvidešimt aštuntoji plenarinė sesija. Nuomonė pagal BDAR 64 str. dėl standartinių sutarčių sąlygų projekto, kurį pateikė Slovėnijos priežiūros institucija, sprendimų pagal BDAR 60 str. paskelbimo registro

20 May 2020 EDPB

Briuselis, gegužės 20 d. EDAV per savo 28-ąjį plenarinį posėdį priėmė nuomonę pagal BDAR 64 str. dėl standartinių sutarčių sąlygų projekto, kurį pateikė Slovėnijos priežiūros institucija, ir nusprendė paskelbti registro, kuriame pateikiami sprendimai, parengti pagal vieno langelio mechanizmą, duomenis.

EDAV priėmė nuomonę dėl standartinių sutarčių sąlygų, taikomų duomenų valdytojų ir tvarkytojų sutartims, projekto, kurį Valdybai pateikė Slovėnijos priežiūros institucija. Nuomonės tikslas – užtikrinti nuoseklų BDAR 28 straipsnio, kuriuo nustatomas reikalavimas duomenų valdytojams ir tvarkytojams sudaryti sutartį ar kitą teisės aktą, kuriame nurodytos atitinkamos šalių prievolės, taikymą. Remiantis BDAR 28 straipsnio 6 dalimi, šios sutartys ar kiti teisės aktai visa apimtimi arba iš dalies gali būti grindžiami priežiūros institucijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Nuomonėje Valdyba pateikia keletą rekomendacijų, į kurias reikia atsižvelgti, kad šių standartinių sutarčių sąlygų projektas būtų laikomas standartinėmis sutarčių sąlygomis. Jei visos rekomendacijos bus įgyvendintos, Slovėnijos priežiūros institucija pagal BDAR 28 straipsnio 8 dalį galės šį susitarimo projektą patvirtinti kaip standartines sutarčių sąlygas.

EDAV savo svetainėje paskelbs registrą, kuriame pateikiami nacionalinės priežiūros institucijos sprendimai, priimti taikant bendradarbiavimo pagal vieno langelio mechanizmą procedūrą (BDAR 60 str.).

Pagal BDAR, priežiūros institucijos privalo bendradarbiauti dėl tarpvalstybinio pobūdžio atvejų, kad šis reglamentas būtų taikomas nuosekliai (vadinamasis vieno langelio mechanizmas). Pagal vieno langelio mechanizmą, vadovaujanti priežiūros institucija rengia sprendimų projektus ir bendradarbiauja su susijusiomis priežiūros institucijomis, stengdamasi rasti konsensusą. Iki 2020 m. balandžio mėn. pabaigos vadovaujančios priežiūros institucijos pagal vieno langelio mechanizmą priėmė 103 galutinius sprendimus. EDAP ketina anglų kalba paskelbti EDAV sekretoriato parengtas santraukas. Informacija bus viešai paskelbta patvirtinus atitinkamai vadovaujančiai priežiūros institucijai ir laikantis nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų sąlygų.

Pastaba redaktoriams

Primename, kad visus Europos duomenų apsaugos valdybos plenariniame posėdyje patvirtintus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. Europos duomenų apsaugos valdybos interneto svetainėje jie bus paskelbti užbaigus šias patikras.

EDPB_Press Release_2020_08