Evropski odbor za varstvo podatkov – 28. plenarno zasedanje: Mnenje v skladu s členom 64 Splošne uredbe o varstvu podatkov o osnutku standardnih pogodbenih določil, ki ga je predložil slovenski nadzorni organ, objava registra odločitev (glede mehanizma »v

20 May 2020

Bruselj, 20. maja – Evropski odbor za varstvo podatkov je na 28. plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov sprejel mnenje v skladu s členom 64 Splošne uredbe o varstvu podatkov o osnutku standardnih pogodbenih določil, ki ga je predložil slovenski nadzorni organ, in se odločil za objavo registra, ki vsebuje odločitve glede mehanizma vse na enem mestu.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel mnenje o osnutku standardnih pogodbenih določil za pogodbe med upravljavcem in obdelovalcem, ki jih je odboru predložil slovenski nadzorni organ. Namen mnenja je zagotoviti dosledno uporabo člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki upravljavcem in obdelovalcem nalaga obveznost, da sklenejo pogodbo ali drug pravni akt, ki določa ustrezne obveznosti pogodbenic. V skladu s členom 28(6) Splošne uredbe o varstvu podatkov lahko te pogodbe ali drugi pravni akti v celoti ali delno temeljijo na standardnih pogodbenih določilih, ki jih je sprejel nadzorni organ. Odbor v mnenju navaja več priporočil, ki jih je treba upoštevati, da bi se lahko ti osnutki standardnih pogodbenih določil šteli za standardna pogodbena določila. Če bodo vsa priporočila izvedena, bo lahko Republika Slovenija ta osnutek sporazuma sprejela kot standardna pogodbena določila v skladu s členom 28(8) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov bo na svoji spletni strani objavil register, ki vsebuje odločitve, ki jih sprejmejo nacionalni nadzorni organi po postopku sodelovanja vse na enem mestu (člen 60 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov morajo nadzorni organi sodelovati pri zadevah s čezmejno razsežnostjo, da se zagotovi dosledna uporaba uredbe – t. i. mehanizem vse na enem mestu. V skladu z mehanizmom vse na enem mestu je vodilni nadzorni organ pristojen za pripravo osnutkov odločitev in sodeluje z zadevnimi nadzornimi organi, da doseže soglasje. Vodilni nadzorni organi so do konca aprila 2020 sprejeli 103 končne odločitve kot rezultat mehanizma vse na enem mestu. Evropski odbor za varstvo podatkov bo objavil povzetke v angleščini, ki jih bo pripravil sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov. Informacije bodo javnosti na voljo po potrditvi zadevnega vodilnega nadzornega organa in v skladu s pogoji, določenimi v  nacionalni zakonodaji države vodilnega nadzornega organa.

Opomba za urednike:

Opozarjamo, da so vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, predmet potrebnih pravnih, jezikovnih in oblikovnih pregledov ter bodo na voljo na spletišču Evropskega odbora za varstvo podatkov, ko bodo dokončani.

EDPB_Press Release_2020_08