Правилник за дейността и Меморандум за разбирателство

Правилникът за дейността съдържа най-важните правила за работата на ЕКЗД. Правилата описват:

  • как е организиран ЕКЗД;
  • как си сътрудничат неговите членове;
  • как се избират неговият председател и заместник-председатели; и
  • какви са работните методи.

Преглед на правилника за дейността на ЕКЗД.

Меморандумът за разбирателство е споразумението, което определя условията на сътрудничество между ЕКЗД и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Той важи и за персонала на секретариата, осигурен от ЕНОЗД, за да подпомага ЕКЗД.

Преглед на Меморандума за разбирателство.