Европейски комитет за защита на данните

Register of approved binding corporate rules

Name of the group of undertakings/enterprises Вид задължителни фирмени правила (администратор или обработващ лични данни) Година на одобрение/последно преразглеждане Approver Categories of data subjects
BCRs of Equinix Inc.
 • Controller
2019
 • UK SA
 • Employees and business contacts
View details
BCRs of ExxonMobil Corporation
 • Controller
2019
 • BE SA
 • Employees and business contacts
View details
BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)
 • Controller
2020
 • ES SA
 • Employees and business contacts
View details
Controller BCRs of Reinsurance Group of America
 • Controller
2020
 • IE SA
View details
Processor BCRs of Reinsurance Group of America
 • Processor
2020
 • IE SA
View details