Европейски комитет за защита на данните

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Описание Вид Държави членки Дата Теми Документ Opinion / Binding decision References
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Decision 01/2020 on the dispute arisen on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding Twitter International Company under Article 65(1)(a) GDPR
Danish accreditation requirements for a GDPR code of conduct SA Denmark 12 November 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Становище 24/2020 относно проекторешение на надзорния орган на Норвегия по отношение на задължителните фирмени правила на Jotun в качеството му на администратор на лични данни
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Irish additional accreditation requirements for certification bodies SA Ireland 01 June 2020 Отчетност, Opinions of the EDPB Становище 14/2020 по проекторешение на компетентния надзорен орган на Ирландия относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Становище 4/2019 относно проекта на административно споразумение за предаването на лични данни между органи за финансов надзор от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и органи за финансов надзор извън ЕИП
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Становище 8/2020 относно проекта на решение на надзорния орган на Ирландия по отношение на задължителните фирмени правила на Reinsurance Group of America
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Становище 6/2020 относно проекта на решение на надзорния орган на Испания по отношение на задължителните фирмени правила на Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)

Pages