Европейски комитет за защита на данните

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Описание Вид Държави членки Дата Теми Документ Opinion / Binding decision References
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Становище 12/2020 по проекторешение на компетентния надзорен орган на Финландия относно одобрението на изискванията за акредитация на орган за наблюдение на кодекс за поведение съгласно член 41 от ОРЗД
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Решение 01/2020 относно спора, възникнал във връзка с проекта за решение на ирландския надзорен орган относно Twitter International Company съгласно член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Становище 10/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Германия относно одобрението на изискванията за акредитация на орган за наблюдение на кодекс за поведение съгласно член 41 от ОРЗД
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Отчетност, Certification, Opinions of the EDPB Становище 15/2020 по проект на решение на компетентните надзорни органи на Германия относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)
Decision of the BE SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Belgium 24 September 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 2/2020 on the Belgium data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Становище 24/2020 относно проекторешение на надзорния орган на Норвегия по отношение на задължителните фирмени правила на Jotun в качеството му на администратор на лични данни
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Decision of the EL SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Greece 06 August 2020 Отчетност, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 20/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Greece regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

Pages