Европейски комитет за защита на данните

Становище на комитета (член 64)

Filters

Pages

Становище 11/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Чешката република във връзка с операциите по обработване, освободени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)

12 July 2019
Становище 11/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Чешката република във връзка с операциите по обработване, освободени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)  436.42 KB

Становище 5/2019 относно взаимодействието между Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и ОРЗД, по-специално що се отнася до компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните

12 March 2019
Становище 5/2019 относно взаимодействието между Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и ОРЗД, по-специално що се отнася до компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните  674.98 KB

Pages