Európsky výbor pre ochranu údajov

Skontaktujte sa s nami

Kontaktné údaje

Poštová adresa: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Adresa úradu: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

E-mail: edpb@edpb.europa.eu