Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko (čl. 70)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Stanovisko č. 3/2019 týkajúce sa otázok a odpovedí o vzájomnom pôsobení medzi nariadením o klinickom skúšaní (CTR) a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) [podľa článku 70 ods. 1 písm. b)]

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Stanovisko č. 3/2019 týkajúce sa otázok a odpovedí o vzájomnom pôsobení medzi nariadením o klinickom skúšaní (CTR)  166.43 KB