Evropski odbor za varstvo podatkov

Izjava o organizaciji ICANN

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Evropski odbor za varstvo podatkov je na svojem prvem plenarnem zasedanju 25. maja potrdil izjavo Delovne skupine iz člena 29 o ICANN/WHOIS.

Izjava Delovne skupine iz člena 29 o WHOIS

„Delovna skupina iz člena 29 priznava pomembnost nalog storitve WHOIS. 
 
Delovna skupina iz člena 29 že od leta 2003 zagotavlja organizaciji ICANN smernice o uskladitvi WHOIS z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (glej mnenje Delovne skupine iz člena 29 iz leta 2003, ki je na voljo tukaj). Postopek usklajevanja organizacije ICANN s SUVP se je, kot kaže, uradno začel leta 2017, kar je lahko eden od razlogov, zakaj so deležniki zaskrbljeni glede začetka uporabe SUVP 25. maja 2018.
 
SUVP preprečuje nacionalnim nadzornim organom in Evropskemu odboru za varstvo podatkov (ki bo 25. maja 2018 nasledil Delovno skupino iz člena 29), da vzpostavijo „moratorij na izvrševanje“ za posamezne upravljavce podatkov. Varstvo podatkov je temeljna pravica posameznikov, ki lahko pri nacionalnih organih za varstvo podatkov vložijo pritožbo, če menijo, da so bile njihove pravice na podlagi SUVP kršene. 
 
Vendar lahko organi za varstvo podatkov pri odločanju o odzivu na take pritožbe upoštevajo ukrepe, ki so že bili izvedeni ali se izvajajo.

Kot je bilo že izraženo v predhodni korespondenci z organizacijo ICANN (vključno z dopisom iz decembra 2017 in dopisom iz aprila 2018), Delovna skupina iz člena 29 pričakuje, da bo ICANN razvila in uvedla model WHOIS, ki bo omogočal zakonito uporabo osebnih podatkov registriranih oseb s strani zadevnih deležnikov, kot so organi kazenskega pregona, v skladu s SUVP, ne da bi to privedlo do neomejene objave teh podatkov.

Delovna skupina iz člena 29 pozdravlja nedavna prizadevanja organizacije ICANN za zagotovitev skladnosti sistema WHOIS. Še naprej bo pozorno spremljala njen napredek,člani skupine pa lahko z njo še naprej sodelujejo za zagotovitev ustrezne obravnave pravnih zahtev zakonodaje EU o varstvu podatkov.“