Európai Adatvédelmi Testület

A Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezetéről (ICANN) szóló nyilatkozat

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Az Európai Adatvédelmi Testület május 25-i első plenáris ülésén jóváhagyta a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport által az ICANN-ról/a WHOIS szolgáltatásról kiadott nyilatkozatot.

A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport nyilatkozata a WHOIS-ről

„A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport elismeri a WHOIS szolgáltatás által ellátott funkciók jelentőségét. 
 
A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 2003 óta kínál útmutatást a domain nevek kiosztásáért felelős legfelsőbb szervezete, vagyis a Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezete (ICANN) számára arról, hogyan hozható összhangba a WHOIS az uniós adatvédelmi joggal (lásd a munkacsoport 2003. évi véleményét, amely itt érhető el). A jelek szerint az ICANN 2017 folyamán indította el hivatalosan az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek való megfelelés eljárását, részben ez lehet az oka annak, hogy az érdekeltek aggódnak a rendelet alkalmazásának 2018. május 25-i kezdete miatt.
 
Az általános adatvédelmi rendelet nem teszi lehetővé sem a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, sem az Európai Adatvédelmi Testületnek (mely testület 2018. május 25-én felváltja a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoportot), hogy egyes adatkezelők esetében felfüggesszék a rendelet érvényesítését. Az adatvédelem az egyének alapvető joga, és minden olyan esetben panaszt nyújthatnak be a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak, amikor úgy ítélik meg, hogy az általános adatvédelmi rendeletben biztosított jogaikat megsértették. 
 
Az adatvédelmi hatóságok ugyanakkor a panaszok beérkezése után a megfelelő szabályozási válaszlépés meghatározása során figyelembe vehetik a már megtett vagy folyamatban lévő intézkedéseket.

Mint ezt az ICANN-nal folytatott korábbi levelezés során (például a hivatkozott 2017. decemberi levélben és 2018. áprilisi levélben) kifejtettük, a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport elvárja, hogy az ICANN dolgozza ki és hajtsa végre a WHOIS olyan modelljét, amely lehetővé teszi az érdekelt felek – így a bűnüldözés – számára a nyilvántartásban szereplők személyes adatainak jogszerű, az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelő felhasználását, anélkül, hogy ez az érintett adatok korlátozások nélküli közzétételéhez vezetne.

A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport elismeri az ICANN által a WHOIS rendszer szabályszerűségének biztosítása érdekében nemrég tett erőfeszítéseket. A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport a továbbiakban is szorosan nyomon követi az ICANN előrelépéseit, és tagjai szorosabb együttműködést folytathatnak az ICANN-al annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően eleget tegyenek az uniós adatvédelmi jog szerinti jogi követelményeknek.