ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δήλωση του ICANN

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τη δήλωση της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29  σχετικά με το ICANN/WHOIS κατά την πρώτη του σύνοδο ολομέλειας στις 25 Μαΐου.

Η δήλωση της ΟΕ29 όσον αφορά το WHOIS

«Η ΟΕ29 αναγνωρίζει τις σημαντικές λειτουργίες της υπηρεσίας WHOIS. 
 
Η ΟΕ 29 παρέχει καθοδήγηση στον ICANN (οργανισμό του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών) σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης του WHOIS με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων από το 2003 (βλ. γνώμη της ΟΕ29 του 2003 που βρίσκεταιεδώ). Η διαδικασία συμμόρφωσης του ICANN με τον ΓΚΠΔ φαίνεται να ξεκίνησε επισήμως κατά τη διάρκεια του  2017, γεγονός που μπορεί να εξηγεί εν μέρει για ποιον λόγο τα ενδιαφερόμενα μέρη ανησυχούν για την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ στις 25 Μαΐου 2018.
 
Ο ΓΚΠΔ δεν επιτρέπει στις εθνικές εποπτικές αρχές ούτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (το οποίο θα αντικαταστήσει την ΟΕ29 στις 25 Μαΐου 2018) να προβλέψουν την αναστολή εφαρμογής των διατάξεών του για μεμονωμένους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των φυσικών προσώπων, τα οποία μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων εφόσον θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους  βάσει του ΓΚΠΔ. 
 
Ωστόσο, οι αρχές προστασίας δεδομένων μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή έχουν δρομολογηθεί όταν αποφασίζουν να λάβουν ένα κατάλληλο ρυθμιστικό μέτρο κατόπιν τέτοιων καταγγελιών.

Όπως εκφράζεται και σε προηγούμενη αλληλογραφία με τον ICANN (συμπεριλαμβανομένηςαυτής της επιστολής του Δεκεμβρίου του 2017 και αυτής της επιστολής του Απριλίου του 2018), η ΟΕ29 αναμένει από τον ICANN να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα πρότυπο WHOIS το οποίο θα επιτρέπει θεμιτές χρήσεις από τους ενδιαφερόμενους, όπως η επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τους καταχωρίζοντες που συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ, χωρίς να οδηγεί σε απεριόριστη δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων.

Η ΟΕ29 αναγνωρίζει τις πρόσφατες προσπάθειες που κατέβαλε ο ICANN για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συστήματος WHOIS. Η ΟΕ29 θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο του ICANN και τα μέλη της μπορούν να συνεργαστούν περαιτέρω με τον ICANN για να διασφαλίσουν τη σωστή αντιμετώπιση των νομικών απαιτήσεων που προβλέπονται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων.