Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Erklæring om ICANN

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Det Europæiske Databeskyttelsesråd udtalte støtte til erklæringen fra Artikel 29-Gruppen om ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)/WHOIS under sit første plenarmøde den 25. maj.

Artikel 29-Gruppens erklæring om WHOIS

"Artikel 29-Gruppen anerkender de vigtige funktioner, som varetages af WHOIS-tjenesten. 
 
Artikel 29-Gruppen har vejledt ICANN i, hvordan WHOIS kan bringes i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelsesregler siden 2003 (se Artikel 29-Gruppens udtalelse fra 2003 her). ICANN’s arbejde med at bringe sig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen synes formelt at være blevet indledt i løbet af 2017, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at nogle interessenter er bekymrede over, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.
 
Databeskyttelsesforordningen tillader hverken de nationale tilsynsmyndigheder eller Det Europæiske Databeskyttelsesråd (Artikel 29-Gruppen bliver den 25. maj 2018 til Databeskyttelsesrådet) at skabe et "håndhævelsesmoratorium" for individuelle dataansvarlige. Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed for enkeltpersoner, som kan indgive klager til deres nationale databeskyttelsesmyndighed, når som helst de mener, at deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen er blevet krænket. 
 
Databeskyttelsesmyndighederne kan dog tage de foranstaltninger i betragtning, som allerede er truffet eller er på vej, når de fastsætter den hensigtsmæssige reaktion efter at have modtaget sådanne klager.

Som der også er givet udtryk for i tidligere korrespondance med ICANN (inkl. dette brev fra december 2017 og dette brev fra april 2018), forventer Artikel 29-Gruppen, at ICANN udvikler og gennemfører en WHOIS-model, der gør det muligt for de relevante interessenter, såsom de retshåndhævende myndigheder, lovligt at anvende personoplysninger om registranter i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, uden at dette medfører en ubegrænset offentliggørelse af disse oplysninger.

Artikel 29-Gruppen anerkender de seneste tiltag fra ICANN med henblik på at sikre, at WHOIS-systemet er i overensstemmelse med reglerne. Artikel 29-Gruppen vil fortsat nøje overvåge ICANN's fremskridt, og medlemmerne af Gruppen kontakter eventuelt ICANN for at sikre, at lovkravene ifølge EU's databeskyttelsesregler håndteres korrekt.