Euroopan tietosuojaneuvosto

Lausunto: ICANN

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisessä täysistunnossaan 25. toukokuuta artikla 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän lausunnon, joka koskee ICANN-organisaatiota ja Whois-palvelua.

Tietosuojatyöryhmän lausunto Whois-palvelusta

”Tietosuojatyöryhmä toteaa, että Whois-palvelu täyttää tärkeitä tehtäviä. 
 
Tietosuojatyöryhmä on antanut vuodesta 2003 ICANNille ohjeistusta siitä, miten Whois-palvelu saadaan vastaamaan Euroopan tietosuojalainsäädäntöä (ks. täältä tietosuojatyöryhmän lausunto vuodelta 2003). Vaikuttaa siltä, että ICANN aloitti prosessin yleiseen tietosuoja-asetukseen mukautumiseksi virallisesti vuoden 2017 aikana, mikä voi olla osasyynä siihen, että sidosryhmät ovat huolissaan yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen aloittamisesta 25. toukokuuta 2018.
 
Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei sallita sitä, että kansalliset valvontaviranomaiset tai Euroopan tietosuojaneuvosto (joksi tietosuojatyöryhmä muuttuu 25. toukokuuta 2018) tarjoaisivat yksittäisille rekisterinpitäjille ”täytäntöönpanon lykkäyksen”. Tietosuoja on yksilön perusoikeus. Kansalainen voi aina tehdä kansalliselle tietosuojaviranomaiselleen valituksen, jos hän katsoo, että hänen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan on loukattu. 
 
Tietosuojaviranomaiset voivat kuitenkin ottaa huomioon jo toteutetut tai toteutettavina olevat toimenpiteet päättäessään asianmukaisesta lakiperusteisesta kannastaan valitukseen.

Kuten on tullut ilmi jo aiemmassa kirjeenvaihdossa ICANNin kanssa (esimerkiksi tämä kirje joulukuulta 2017 ja tämä kirje huhtikuulta 2018),artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä olettaa, että ICANN kehittää ja toteuttaa Whois-mallin, jonka avulla asianmukaiset sidosryhmät, kuten lainvalvontaviranomaiset, voivat käyttää laillisesti rekisterinpitäjiä koskevia henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman, että kyseisiä tietoja tarvitsee julkaista rajattomasti.

Artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä tunnistaa ICANNin viime aikoina toteuttamat toimet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että Whois-järjestelmä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen. Artikla 29 mukainen tietosuojatyöryhmä seuraa edelleen tiiviisti ICANNin edistymistä, ja sen jäsenet saattavat olla vielä ICANNiin yhteydessä varmistaakseen, että EU:n tietosuojalainsäädännön mukaiset vaatimukset otetaan asianmukaisesti huomioon.