Comitetul European pentru Protecția Datelor

Declarația privind ICANN

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

În cadrul primei sale reuniuni plenare, din 25 mai, Comitetul european pentru protecția datelor a aprobat declarația Grupului de lucru „Articolul 29” (WP29) privind ICANN/WHOIS.

Declarația WP29 privind WHOIS

„WP29 recunoaște funcțiile importante îndeplinite de serviciul WHOIS. 
 
WP29 oferă, din 2003, îndrumări ICANN privind modul de a asigura conformitatea WHOIS cu legislația europeană privind protecția datelor (a se vedea avizul WP29 din 2003, disponibil aici). Procesul de asigurare a conformării ICANN la RGPD pare să fi fost inițiat în mod oficial în cursul anului 2017, ceea ce poate reprezenta unul din motivele pentru care părțile interesate sunt preocupate de aplicarea RGPD la 25 mai 2018.
 
RGPD nu permite autorităților naționale de supraveghere și nici Comitetului european pentru protecția datelor (WP29 va deveni CEPD la 25 mai 2018) să creeze un „moratoriu asupra punerii în aplicare” pentru operatori de date individuali. Protecția datelor este un drept fundamental al persoanelor fizice, care pot depune plângeri la autoritatea pentru protecția datelor din țara lor oricând consideră că le-au fost încălcate drepturile de care beneficiază în temeiul RGPD. 

După primirea unei astfel de plângeri, atunci când stabilesc,măsurile de reglementare adecvate, autoritățile pentru protecția datelor pot însă ține cont de măsurile care au fost deja luate sau care sunt în curs de a fi luate.
 

După cum s-a menționat și în corespondența anterioară cu ICANN (inclusiv în această scrisoare din decembrie 2017 și în această scrisoare din aprilie 2018), WP29 se așteaptă ca ICANN să elaboreze și să pună în aplicare un model WHOIS care să permită utilizările legitime ale datelor cu caracter personal referitoare la persoanele care înregistrează un nume de domeniu, cum ar fi utilizările destinate asigurării respectării legii, de către părțile interesate relevante, cu respectarea RGPD, fără a conduce la o publicare fără restricții a respectivelor date.

WP29 recunoaște eforturile recente întreprinse de ICANN pentru a asigura conformitatea sistemului WHOIS. WP29 va continua să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de ICANN, iar membrii WP29 pot avea contacte suplimentare cu ICANN pentru a se asigura că cerințele juridice prevăzute de legislația UE privind protecția datelor sunt abordate în mod corespunzător.