Internationale samenwerking

Wij werken samen met internationale organisaties en de privacytoezichthouders van landen buiten de EU. Het doel hiervan is daadwerkelijke naleving van privacywetgeving te ondersteunen en ervaringen uit te wisselen.  

Wij doen dit door actief te zijn in een aantal internationale samenwerkingskaders, hetzij als EDPB, hetzij via onze individuele leden. Wij zetten ons ook in voor de bevordering van gemeenschappelijke opleidingsprogramma's en uitwisselingen van personeel.

Internationale samenwerkingskaders

Hier volgt een niet-uitputtende lijst van internationale samenwerkingskaders voor de bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

 • Raad van Europa (RvE) - internationale instelling die zich inzet voor de eerbiediging van de mensenrechten, inclusief gegevensbescherming. Tot het door de Raad van Europa vastgestelde Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Verdrag 108) kunnen zowel Europese als niet-Europese landen toetreden.
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - internationale organisatie die zich inzet voor de bevordering van het economische en sociale welzijn van mensen wereldwijd. De werkgroep voor beveiliging en privacy in de digitale economie (SPDE) van de OESO werkt aan beleid om te waarborgen dat de ontwikkeling van de digitale economie gepaard gaat met digitale beveiliging en gegevensbescherming.
 • Internationale conferentie van commissarissen voor de bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer (ICDPPC) – mondiale conferentie.
 • Voorjaarsconferentie van Europese privacytoezichthouders.
 • Global Privacy Enforcement Network (GPEN) - wereldwijd netwerk van autoriteiten die zich inzetten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Groep van Berlijn - internationale werkgroep die zich inzet voor gegevensbescherming in de telecommunicatie (ICDPPC).
 • Franstalige vereniging van autoriteiten die zich inzetten voor de bescherming van persoonsgegevens (AFAPDP).
 • Midden- en Oost-Europese privacytoezichthouders (CEEDPA).
 • Asia Pacific Privacy Forum (APPA) - netwerk van Aziatische autoriteiten die zich inzetten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) - forum voor economische samenwerking Azië-Stille Oceaan.
 • Common Thread Network (CTN).
 • Ibero-Amerikaans netwerk voor gegevensbescherming (RIPD).