Advies door conformiteitstoetsing

Wij gebruiken de conformiteitstoetsing om een consequente toepassing van de AVG door de Europese privacytoezichthouders te bevorderen:

  • Adviezen
    Wij kunnen advies uitbrengen over de algemene toepassing van de AVG of over zaken waarvan in meer dan een lidstaat gevolgen worden ondervonden.

Daarnaast geven wij advies over sommige besluiten van de Europese privacytoezichthouders die grensoverschrijdende gevolgen hebben. De toezichthouders moeten hun ontwerpbesluiten aan ons voorleggen voordat zij een definitief besluit nemen. Wij brengen daarover vervolgens advies uit.

Volgt een toezichthouder ons advies niet op? Dan kunnen wij een bindend besluit vaststellen.

  • Bindende besluiten
    De AVG geeft ons het recht om bindende besluiten te nemen om geschillen op te lossen. Wij mogen dit in twee situaties doen. Ten eerste wanneer verschillende privacytoezichthouders uiteenlopende standpunten hebben. Ten tweede wanneer een toezichthouder ons advies over een ontwerpbesluit niet opvolgt. De privacytoezichthouders moeten onze bindende besluiten naleven als zij hun besluiten nemen.