Algemene aanwijzingen

Wij stellen algemene aanwijzingen vast om te bevorderen dat de Europese privacywetgeving zowel in de EU als in de rest van de wereld op dezelfde manier wordt uitgelegd.

Wij geven uitleg over de bepalingen voor gegevensbescherming, brengen advies uit aan de Europese Commissie en verstrekken informatie aan het algemene publiek en belanghebbenden over onze interpretatie van hun rechten en verplichtingen.

Wij kunnen richtsnoeren, aanbevelingen en best practices vaststellen over de AVG en de Richtlijn voor gegevensverwerking in de rechtshandhaving, evenals andere documenten.