Comitetul European pentru Protecția Datelor

Aviz (art. 70.)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Avizul nr. 3/2019 privind Întrebările și Răspunsurile referitoare la interacțiunea dintre Regulamentul privind studiile clinice (CTR) și Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) [articolul 70 alineatul (1) litera (b)]

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Avizul nr.3/2019privind Întrebărileși Răspunsurile referitoare la interacțiunea dintre Regulamentul privind studiile clinice (CTR)și Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) [articolul 70 alineatul (1) litera (b)]  361.37 KB

Avizul 28/2018 referitor la Proiectul de decizie de punere în aplicare al Comisiei Europene privind nivelul de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Japonia

05 December 2018
Avizul 28/2018 referitor la Proiectul de decizie de punere în aplicare al Comisiei Europene (Japonia)  418.29 KB