Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelser (artikel 70.)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Udtalelse 3/2019 vedrørende spørgsmål og svar om samspillet mellem forordningen om kliniske forsøg (CTR) og den generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen) (artikel 70, stk.1, litra b))

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Opinion 3/2019concerning theQuestions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR) (art. 70.1.b))  177.2 KB

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Udtalelse 28/2018 vedrørende Kommissionens udkast til gennemførelsesafgørelse om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Japan  1.3 MB