Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelser (artikel 70.)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Udtalelse 3/2019 vedrørende spørgsmål og svar om samspillet mellem forordningen om kliniske forsøg (CTR) og den generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen) (artikel 70, stk.1, litra b))

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR)  177.2 KB