Europeiska dataskyddsstyrelsen

Riktlinjer

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Dataportabilitet

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Dataportabilitet

Dataskyddsombud

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Dataskyddsombud

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd Högriskbehandling

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd Högriskbehandling

Automatiserat beslutsfattande och profilering

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Ansvarig tillsynsmyndighet

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Ansvarig tillsynsmyndighet

Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49 enligt förordning 2016/679

25 May 2018

Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49 enligt förordning 2016/679

Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49 enligt förordning 2016/679  223.83 KB

Samtycke

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Samtycke

Öppenhet

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Öppenhet

Pages