Europejska Rada Ochrony Danych

Wytyczne

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Zgoda

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Zgoda

Przejrzystość

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Przejrzystość

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Prawo do przenoszenia danych

Inspektor ochrony danych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Inspektor ochrony danych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Wiodący organ nadzorczy

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Wiodący organ nadzorczy

Pages