Европейски комитет за защита на данните

Насоки

Filters

Pages

Длъжностно лице за защита на данните

25 May 2018

During its first plenary meeting the European Data Protection Board endorsed the GDPR related WP29 Guidelines.

Data Protection Officer

Насоки № 2/2018 относно дерогациите по член 49 от Регламент 2016/679

25 May 2018

Насоки № 2/2018 относно дерогациите по член 49 от Регламент 2016/679

Насоки № 2/2018  1.02 MB

Pages