Dokument Evropskega odbora za varstvo podatkov o odzivu na zahtevo Evropske komisije za pojasnila o dosledni uporabi Splošne uredbe o varstvu podatkov, s poudarkom na raziskavah na področju zdravja