Europos duomenų apsaugos valdybos dokumentas dėl atsakymo į Europos Komisijos prašymą pateikti paaiškinimą dėl nuoseklaus BDAR taikymo, pagrindinį dėmesį skiriant sveikatos moksliniams tyrimams

2 February 2021
EDPB Document on response to the request from the European Commission for clarifications on the consistent application of the GDPR, focusing on health research 1.01 MB
Members:
Topics: