Documentul CEPD privind răspunsul la solicitarea de clarificări formulată de Comisia Europeană cu privire la aplicarea coerentă a RGPD, cu accent pe cercetarea în domeniul sănătății