Документ на Европейския комитет по защита на данните в отговор на искането от Европейската комисия за разяснения относно съгласуваното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), с акцент върху научните изследвания в областта на здрав