EDPB:s dokument som svar på Europeiska kommissionens begäran om förtydligande av hur den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas konsekvent, med fokus på hälsoforskning