Dokument tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar ir-risposta għat-talba mill-Kummissjoni Ewropea għall- kjarifiki dwar l-applikazzjoni konsistenti tal-GDPR, li jiffoka fuq ir-riċerka dwar is-saħħa