Euroopa Andmekaitsenõukogu dokument, mis sisaldab vastust Euroopa Komisjoni taotlusele selgitada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevat kohaldamist, keskendudes tervisevaldkonna teadusuuringutele