Euroopa Andmekaitsenõukogu dokument, mis sisaldab vastust Euroopa Komisjoni taotlusele selgitada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevat kohaldamist, keskendudes tervisevaldkonna teadusuuringutele

2 February 2021
EDPB Document on response to the request from the European Commission for clarifications on the consistent application of the GDPR, focusing on health research 1.01 MB
Members:
Topics: