EDAK atbildes dokuments uz Eiropas Komisijas pieprasījumu sniegt paskaidrojumus par VDAR konsekventu piemērošanu, galveno uzmanību pievēršot veselības pētniecības jomai