Dokument EROD dotyczący odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej o przedstawienie wyjaśnień w sprawie spójnego stosowania RODO, ze szczególnym uwzględnieniem badań w dziedzinie zdrowia