Euroopan tietosuojaneuvoston asiakirja vastauksesta Euroopan komission pyyntöön selventää yleisen tietosuoja- asetuksen johdonmukaista soveltamista erityisesti terveystutkimuksen osalta