Dokument EDPB o odpovedi na žiadosť Európskej komisie o objasnenia týkajúce sa jednotného uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov so zameraním na výskum v oblasti zdravia