Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko výboru (čl. 64)

Filters

Pages

Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o záväzných vnútropodnikových pravidlách spoločnosti Equinix Inc.

08 October 2019
Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o záväzných vnútropodnikových pravidlách spoločnosti Equinix Inc.  285.99 KB

Opinion 14/2019 on the draft Standard Contractual Clauses submitted by the DK SA (Article 28(8) GDPR)

12 July 2019
Opinion 14/2019 on the draft Standard Contractual Clauses submitted by the DK SA (Article 28(8) GDPR)  1.34 MB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (December 2019)  274.51 KB

Stanovisko 8/2019 k právomoci dozorného orgánu v prípade zmeny okolností týkajúcich sa hlavnej alebo jedinej prevádzkarne

12 July 2019
Stanovisko 8/2019 k právomoci dozorného orgánu v prípade zmeny okolností týkajúcich sa hlavnej alebo jedinej prevádzkarne  457.9 KB

Stanovisko 9/2019 k návrhu rakúskeho dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov týkajúceho sa požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

12 July 2019
Stanovisko 9/2019 k návrhu rakúskeho dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov týkajúceho sa požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov  466.91 KB

Pages