Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

EDPB

Filters

Pages

Dikjarazzjoni dwar is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża C-311/18 - Data Protection Commissioner vs Facebook Ireland, Maximillian Schrems

17 July 2020
Dikjarazzjoni dwar is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża C-311/18 - Data Protection Commissioner vs Facebook Ireland, Maximillian Schrems  96.42 KB

Dikjarazzjoni dwar l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data firrigward tal-interoperabilità tal-apps għat-traċċar ta’ kuntatti

16 June 2020
Dikjarazzjoni  114.78 KB

Dikjarazzjoni dwar l-ipproċessar ta’ data personali filkuntest tal-ftuħ mill-ġdid tal-fruntieri wara t-tifqigħa tal- COVID-19

16 June 2020
Dikjarazzjoni  100.95 KB

Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) — 03/06/2020

03 June 2020
Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)  73.14 KB
Statement on restrictions on data subject rights in connection to the state of emergency in Member States  83.46 KB

Pages