Европейски комитет за защита на данните

Statements

Filters

Pages

Изявление относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз - update 13/01/2021

13 January 2021
Изявление относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз  67.91 KB

Изявление относно защитата на личните данни, обработвани във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма Прието на 15 декември 2020 г.

15 December 2020
Изявление относно защитата на личните данни, обработвани във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма Прието на 15 декември 2020 г.  75.13 KB
Теми:

Изявление относно Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и бъдещата роля на надзорните органи, и ЕКЗД

19 November 2020
Изявление относно Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и бъдещата роля на надзорните органи, и ЕКЗД  80.17 KB

Изявление относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems

17 July 2020
Изявление относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems  86.72 KB

Изявление относно ограниченията на правата на субектите на данни във връзка с извънредното положение в държавите членки

02 June 2020
Изявление относно ограниченията на правата на субектите на данни във връзка с извънредното положение в държавите членки  93.79 KB

Pages