Information note on BCRs for Groups of undertakings /aИнформационна бележка относно ЗФП за групи предприятия, за които Службата на комисаря по информацията е водещ надзорен орган по ЗФП enterprises which have ICO as BCR Lead SA

22 July 2020
Информационна бележка относно ЗФП за групи предприятия, за които Службата на комисаря по информацията е водещ надзорен орган по ЗФП 132.94 KB
Members: