Comitetul European pentru Protecția Datelor

Noile norme europene în materie de protecție a datelor și CEPD: un control mai mare pentru cetățeni

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Bruxelles, 25 mai – Astăzi a avut loc prima reuniune plenară a Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) Acest nou organism de decizie independent al UE, având personalitate juridică, este creat prin Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), care se aplică începând de astăzi. CEPD, care este succesorul Grupului de lucru „Articolul 29”, reunește AEPD (Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor) și autoritățile de supraveghere din statele membre, pentru a asigura aplicarea consecventă a RGPD în întreaga Uniune Europeană, precum și uniformitatea în ceea ce privește protecția persoanelor fizice. În plus, CEPD supraveghează punerea în aplicare a Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii.

Andrea Jelinek, președintele CEPD: „Acest act legislativ mult așteptat le conferă cetățenilor un control mai mare asupra propriilor date cu caracter personal și asigură un set unic de norme aplicabile tuturor celor care prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor din UE. Într-o lume în care datele sunt tratate ca o monedă, drepturile persoanelor sunt frecvent trecute cu vederea sau de-a dreptul încălcate. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că datele cu caracter personal sunt inerente ființelor umane. Am convingerea că RGPD le asigură cetățenilor și autorităților de supraveghere mijloacele de a proteja în mod eficient acest drept fundamental și de a asigura respectarea sa.

Noile cerințe privind protecția datelor cu caracter personal au fost frecvent reduse la riscul aplicării unor amenzi mari, dar RGPD înseamnă mult mai mult decât atât. În acest regulament este vorba de acordarea unui rol primordial drepturilor persoanelor fizice și de actualizarea normelor în materie de protecție a datelor ale UE, astfel încât acestea să fie eficiente și gata pentru viitor. În același timp, societățile care își desfășoară activitatea în Europa vor beneficia de pe urma RGPD, întrucât acesta asigură securitatea juridică și facilitează activitățile din cadrul pieței interne. În plus, respectarea RGPD va contribui la buna reputație a întreprinderilor. În economia noastră bazată pe date, o reputație poate fi distrusă în câteva zile dacă oamenii nu mai au încredere că o întreprindere le gestionează datele cu grija cuvenită.”

Andrea Jelinek a concluzionat subliniind importanța cooperării pentru ca RGPD să fie un succes: „Este esențial ca în cadrul CEPD să ne unim forțele pentru a asigura un nivel ridicat și uniform de protecție a datelor cetățenilor, indiferent de locul în care se găsesc aceștia în UE. Vom promova, de asemenea, sensibilizarea publicului cu privire la drepturile din domeniul protecției datelor. CEPD este un nou organism al Uniunii, dotat cu un nou model de guvernanță și de coordonare și cu competența de a adopta decizii cu caracter obligatoriu. Acest lucru ne va permite să ne îndeplinim în mod eficient rolul de a oferi orientări privind conceptele-cheie ale RGPD.”

RGPD este un nou act legislativ european care face mai strict controlul asupra modului în care persoanele și organizațiile folosesc și împărtășesc datele cu caracter personal ale cetățenilor. Acesta se aplică, de asemenea, organizațiilor din afara Europei care vizează persoane din UE sau le monitorizează comportamentul. RGPD înlocuiește Directiva UE privind protecția datelor cu caracter personal, care datează din 1995, când internetul abia începea să se dezvolte. Se înlocuiește astfel un mozaic de legi naționale printr-un singur regulament al UE, menit să responsabilizeze organizațiile și să le confere cetățenilor mai mult control asupra propriilor date, cu scopul de a îmbunătăți securitatea juridică pentru întreprinderi, astfel încât să se stimuleze inovarea și evoluția viitoare a pieței unice digitale.