Europees Comité voor gegevensbescherming

Het EDPB (Europees Comité voor gegevensbescherming) over de nieuwe Europese regels voor gegevensbescherming: geef mensen meer controle

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Brussel, 25 mei - Het EDPB rondt vandaag zijn eerste plenaire vergadering af. Dit nieuwe, onafhankelijke EU-besluitvormingsorgaan met rechtspersoonlijkheid dankt zijn bestaan aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vandaag van toepassing wordt. Het comité fungeert als opvolger van de Groep artikel 29 (ook wel WP29 genoemd) en waakt met zijn leden (de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten) over de consistente toepassing van de AVG in de gehele Europese Unie, en over de consequente bescherming van personen. Voorts houdt het comité toezicht op de tenuitvoerlegging van de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving.

Andrea Jelinek, voorzitter van het EPDB: "Deze langverwachte wetgeving geeft personen meer controle over hun persoonsgegevens en voorziet in één reeks regels die van toepassing zijn op iedereen die persoonsgegevens van gebruikers in de EU verwerkt. In een wereld waar gegevens als handelswaar worden behandeld, worden de rechten van individuele personen vaak over het hoofd gezien en zelfs met de voeten getreden. We mogen niet uit het oog verliezen dat persoonsgegevens een uiterst persoonlijk goed zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de AVG zowel individuele personen als toezichthoudende autoriteiten de nodige instrumenten ter hand stelt om dit grondrecht op doeltreffende wijze te beschermen en te handhaven.

De nieuwe voorschriften in de AVG gaan om zoveel meer dan het risico op hoge boetes dat zo vaak in het brandpunt van de belangstelling staat. Het gaat in de eerste plaats om het beschermen van de rechten van individuele personen en het toekomstbestendig maken van de EU-regels voor gegevensbescherming. Bedrijven die in Europa actief zijn, zullen dankzij de AVG vlotter zaken kunnen doen op de hele interne markt en kunnen profiteren van de rechtszekerheid die de verordening biedt. Bovendien komt het de reputatie van een bedrijf ten goede als het zich aan de verordening houdt. In een data-economie als de onze kunnen twijfels over de zorgvuldige behandeling van gegevens de reputatie van een bedrijf in luttele dagen te gronde richten ."

Tot slot benadrukt Andrea Jelinek het belang van samenwerking voor de geslaagde toepassing van de AVG: "Het is van cruciaal belang dat het EDPB zich sterk maakt voor een hoog en consistent niveau van bescherming van personen, ongeacht waar in de EU zij verblijven. We zullen de burger ook bewuster maken van zijn rechten op het gebied van gegevensbescherming. Het EDPB is een nieuw opgericht orgaan van de EU dat is voorzien van een nieuw governance- en coördinatiemodel en bevoegd is om bindende besluiten vast te stellen. Dit zal ons in staat stellen om op een doeltreffende manier advies te geven over essentiële concepten van de AVG."

De AVG is een nieuwe Europese wet die de controle op de manier waarop mensen en organisaties persoonsgegevens gebruiken en delen, verscherpt. De wet is ook van toepassing op organisaties buiten Europa die zich richten op EU-burgers of het gedrag van EU-burgers monitoren. De verordening komt in de plaats van de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn die dateert van 1995, toen het internet nog in de kinderschoenen stond.  Een lappendeken van nationale wetten wordt vervangen door één EU-verordening die de verantwoordingsplicht van organisaties moet versterken, individuele personen meer controle over hun gegevens moet geven en de rechtszekerheid voor ondernemingen moet verbeteren, teneinde innovatie en de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt een krachtige stimulans te geven.