Euroopan tietosuojaneuvosto

EU:n uudet tietosuojasäännöt ja Euroopan tietosuojaneuvosto: parantaa yksilöiden hallintamahdollisuuksia

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Bryssel 25. toukokuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto piti tänään ensimmäisen täysistuntonsa. Kyseessä on uusi, riippumaton EU:n päätöksentekoelin. Sillä on oikeushenkilön asema, ja se on perustettu yleisellä tietosuoja-asetuksella, jota aletaan soveltaa tänään. Euroopan tietosuojaneuvosto on artikla 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän seuraaja. Sen puitteissa Euroopan tietosuojavaltuutettu ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset kokoontuvat varmistamaan, että yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan johdonmukaisesti kaikkialla EU:ssa ja että yksilöitä suojataan yhdenmukaisesti.  Lisäksi Euroopan tietosuojaneuvosto valvoo rikosasioiden tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa.

Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa, että ”Tämä pitkään odotettu säädös antaa yksilölle suuremman mahdollisuuden hallita omia henkilötietojansa ja tarjoaa yhtenäisen sääntökokonaisuuden, jota sovelletaan kaikkiin EU:ssa henkilötietoja käsitteleviin tahoihin. Maailmassa, jossa tietoa pidetään valuuttana, yksilön oikeudet jätetään usein huomiotta tai niitä rikotaan tietoisesti. Meidän olisi pidettävä aina mielessä, että henkilötiedot kuuluvat ihmisille itselleen. Olen vakuuttunut siitä, että yleinen tietosuoja-asetus antaa kansalaisille ja valvontaviranomaisille tehokkaat välineet suojata tätä perusoikeutta ja valvoa sen toteutumista.

Uusia tietosuojavaatimuksia käsiteltäessä on usein keskitytty vain suurten sakkojen riskiin, mutta yleinen tietosuoja-asetus on paljon muutakin. Siinä asetetaan etusijalle yksilön oikeudet ja päivitetään EU:n tietosuojasääntöjä, jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaat ja valmiita tulevaisuuden haasteisiin. Myös yritykset, joilla on liiketoimintaa Euroopassa, hyötyvät yleisestä tietosuoja-asetuksesta, sillä se tarjoaa oikeusvarmuutta ja helpottaa toimimista eri puolilla sisämarkkinoita. Lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen parantaa yritysten mainetta. Datavetoisessa taloudessamme maine voi tuhoutua jo muutamassa päivässä, jos asiakkaat menettävät luottamuksensa yrityksen kykyyn käsitellä heidän tietojaan huolella.”

Andrea Jelinekin mukaan yhteistyö on keskeistä, jotta yleisen tietosuoja-asetuksen avulla voitaisiin saavuttaa toivotut tulokset. ”On hyvin tärkeää, että yhdistämme voimamme Euroopan tietosuojaneuvoston puitteissa, jotta voimme taata korkean ja yhdenmukaisen tietosuojan tason kaikille ihmisille eri puolilla EU:ta. Aiomme myös tiedottaa yleisölle tietosuojaoikeuksista. Tietosuojaneuvosto on vastaperustettu EU:n elin, jolla on uusi hallinto- ja koordinointimalli sekä toimivalta antaa sitovia päätöksiä. Näin voimme täyttää tehokkaasti tehtävämme, joka on yleisen tietosuoja-asetuksen keskeisiä käsitteitä koskevien ohjeiden antaminen.”

Yleinen tietosuoja-asetus on uusi EU:n säädös, jolla tiukennetaan valvontaa sen suhteen, miten ihmiset ja organisaatiot saavat käyttää ja jakaa yksilöiden henkilötietoja. Sitä sovelletaan myös Euroopan ulkopuolella toimiviin organisaatioihin, jotka kohdentavat toimintansa EU:n alueella asuviin henkilöihin tai seuraavat heidän käyttäytymistään. Yleisellä tietosuoja-asetuksella korvataan EU:n tietosuojadirektiivi, joka annettiin jo vuonna 1995 – aikana, jona internet oli vasta lapsenkengissä. Sen myötä erilliset kansalliset lait korvataan yhdellä EU:n asetuksella, jonka tarkoituksena on lisätä organisaatioiden vastuuvelvollisuutta, antaa yksilöille paremmat mahdollisuudet hallita omia tietojaan ja parantaa yritysten oikeusvarmuutta innovoinnin edistämiseksi ja digitaalisten sisämarkkinoiden tulevan kehityksen vauhdittamiseksi.