Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Europas nye databeskyttelsesregler og Det Europæiske Databeskyttelsesråd giver mere kontrol til den enkelte

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Bruxelles, den 25. maj - I dag afholdt Det Europæiske Databeskyttelsesråd sit første plenarmøde. Dette nye uafhængige EU-beslutningsorgan, der har status som juridisk person, oprettes ved den generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen), som træder i kraft i dag. Databeskyttelsesrådet er efterfølgeren til Artikel 29-Gruppen og forener Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) og medlemsstaternes tilsynsmyndigheder for både at sikre en ensartet anvendelse af databeskyttelsesforordningen i hele EU og en ensartet beskyttelse af enkeltpersoner.  Desuden fører EDPB tilsyn med gennemførelsen af direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet.

Formand for Databeskyttelsesrådet Andrea Jelinek udtaler: "Denne længeventede lovgivning giver enkeltpersoner mere kontrol over deres personoplysninger og fastlægger et samlet regelsæt, som gælder for alle, der behandler personoplysninger i EU. I en verden hvor data betragtes som betalingsmiddel, overses eller endda tilsidesættes enkeltpersoners rettigheder ofte. Vi må ikke glemme, at personoplysninger er en iboende del af alle mennesker. Jeg er overbevist om, at databeskyttelsesforordningen giver enkeltpersoner og tilsynsmyndighederne midlerne til effektivt at beskytte og håndhæve denne grundlæggende rettighed."

"De nye databeskyttelsesregler er ofte blevet kogt ned til at handle om risikoen for at blive pålagt store bøder, men databeskyttelsesforordningen handler om meget mere end det. Den handler om at give førsteprioritet til enkeltpersoners rettigheder og om at opgradere EU's databeskyttelsesregler, så de er effektive og fremtidssikrede. Samtidigt vil firmaer, der driver virksomhed i Europa, nyde godt af databeskyttelsesforordningen, da den giver retssikkerhed og vil gøre det lettere at operere i hele det Indre Marked. Desuden vil overholdelse af databeskyttelsesforordningen bidrage til virksomhedernes gode omdømme. I vores datadrevne økonomi kan et omdømme blive ødelagt i løbet af få dage, hvis folk mister tiltroen til, at en virksomhed behandler deres oplysninger med omhu."

Afslutningsvis understreger Andrea Jelinek, at det er vigtigt at arbejde sammen for at sikre, at databeskyttelsesforordningen bliver en succes: "I EDPB er det helt afgørende, at vi samler vores kræfter for at sikre et højt og ensartet databeskyttelsesniveau for enkeltpersoner, uanset hvor i EU de bor. Vi vil også fremme kendskabet til databeskyttelsesrettigheder i offentligheden. Databeskyttelsesrådet er et nyt EU-organ, som har en ny styrings-og koordineringsmodel og beføjelse til at træffe bindende afgørelser. Dette giver os mulighed for at udøve vores rolle effektivt, når vi giver vejledning om de vigtigste begreber i databeskyttelsesforordningen."

Databeskyttelsesforordningen er en ny EU-lov, som skærper kontrollen med, hvordan mennesker og organisationer bruger og deler personoplysninger. Den gælder også for organisationer uden for Europa, som retter sig imod enkeltpersoner i EU eller overvåger deres adfærd. Databeskyttelsesforordningen erstatter EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995, dengang internettet stadig var i sin opstartsfase. Den erstatter et kludetæppe af nationale regler med én EU-forordning, som er udarbejdet for at øge organisationernes ansvar for og give enkeltpersoner mere kontrol over deres data. Forordningen sigter på at forbedre retssikkerheden for virksomheder, så der sættes skub i innovationen og den fremtidige udvikling af det digitale indre marked.