Europejska Rada Ochrony Danych

Nowe europejskie przepisy o ochronie danych i Europejska Rada Ochrony Danych: obywatele zyskają większą kontrolę

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Bruksela, 25 maja – Dziś swoje inauguracyjne posiedzenie plenarne odbyła Europejska Rada Ochrony Danych. Ten nowy, niezależny organ decyzyjny UE, posiadający osobowość prawną, został ustanowiony ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które obowiązuje od dziś. Europejska Rada Ochrony Danych, która zastępuje Grupę Roboczą Art. 29, ma za zadanie zapewniać spójne stosowanie RODO w całej Unii Europejskiej oraz spójną ochronę osób fizycznych, a także nadzorować wdrażanie dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych [przetwarzanych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar]. W skład Rady wchodzą Europejski Inspektor Ochrony Danych i przedstawiciele organów nadzorczych państw członkowskich.

Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych: Na ten akt prawny czekaliśmy od dawna. Dzięki niemu każdy obywatel zyskuje większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a wszystkie podmioty przetwarzające w UE dane osób fizycznych – spójny zestaw obowiązujących przepisów. W świecie, w którym dane stały się walutą, o prawach poszczególnych osób niejednokrotnie zapominano, a nawet je lekceważono. Nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem człowieka. Jestem przekonana, że RODO zapewni obywatelom i organom nadzorczym skuteczne środki ochrony i egzekwowania tego podstawowego prawa.

Nowe wymogi w zakresie ochrony danych nieraz sprowadzano tylko do zagrożenia wysokimi karami. W RODO chodzi jednak o coś znacznie więcej. Chodzi o nadanie priorytetowego charakteru prawom osób fizycznych, a także o modernizację przepisów UE w zakresie ochrony danych, aby były one skuteczne i dostosowane do przyszłych realiów. Z RODO skorzystają jednak również przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie – zapewni im ono pewność prawa i ułatwi funkcjonowanie na rynku wewnętrznym. Ponadto przestrzeganie RODO zapewni firmom dobrą renomę. W naszej gospodarce opartej na danych dobrą reputację można zaprzepaścić w kilka dni, jeśli klienci stracą wiarę w to, że dana firma obchodzi się z ich danymi ostrożnie.

Andrea Jelinek na koniec podkreśliła, jak ważna w skutecznym wdrażaniu RODO jest współpraca: W ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych musimy koniecznie połączyć siły, aby zapewnić obywatelom – gdziekolwiek w UE przebywają – wysoki i spójny poziom ochrony danych. Będziemy także upowszechniać wiedzę na temat praw w zakresie ochrony danych. Europejska Rada Ochrony Danych, nowo utworzony organ UE, działa w oparciu o nowy model zarządzania i koordynacji i jest uprawniona do przyjmowania wiążących decyzji. Umożliwi nam to efektywne formułowanie wytycznych co do kluczowych założeń RODO.

RODO to nowy europejski akt prawny, który zapewnia bardziej rygorystyczną kontrolę nad wykorzystywaniem i przekazywaniem danych osób fizycznych przez ludzi i organizacje. RODO ma również zastosowanie do organizacji spoza Europy, kierujących swe usługi do osób z UE lub monitorujących ich zachowanie. RODO zastępuje dyrektywę UE o ochronie danych, wprowadzoną w 1995 r., gdy internet był w początkach swojego rozwoju. Zamiast rozmaitych krajowych aktów prawnych obowiązuje teraz jedno rozporządzenie UE, dzięki któremu łatwiej będzie rozliczać organizacje z przestrzegania prawa, obywatele zyskają większą kontrolę nad swoimi danymi, a przedsiębiorstwa – większą pewność prawa, co pobudzi ich innowacyjność i przyszły rozwój jednolitego rynku cyfrowego.