Európai Adatvédelmi Testület

Az új uniós adatvédelmi szabályok és az Európai Adatvédelmi Testület: az adataik feletti szorosabb ellenőrzés lehetővé tétele az egyének számára

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Brüsszel, május 25 – Az Európai Adatvédelmi Testület a mai napon tartotta első plenáris ülését. Ezt a jogi személyiséggel rendelkező, új, független uniós döntéshozó szervet az általános adatvédelmi rendelet hozta létre, melynek alkalmazása a mai napon veszi kezdetét. Az Európai Adatvédelmi Testületben – amely a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport utódja – az európai adatvédelmi biztos és a tagállamok felügyeleti hatóságai együttműködést folytatnak az általános adatvédelmi rendelet egész Unióra kiterjedő egységes alkalmazásának és az egyének következetes védelmének biztosítása érdekében.  Emellett az Európai Adatvédelmi Testület felügyeli a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv végrehajtását.

Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke így nyilatkozott: „Ez a rég várt jogszabály nagyobb mértékű ellenőrzést tesz lehetővé az egyének számára adataik felett, és az egyének személyes adatait az EU-ban kezelők mindegyikére alkalmazandó, egységes szabályokat vezet be. Egy olyan világban, ahol az adatok fizetőeszközként szolgálnak, gyakran figyelmen kívül hagyják, sőt semmibe veszik az egyének jogait. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a személyes adatok elválaszthatatlanok az emberektől. Meggyőződésem, hogy az általános adatvédelmi rendelet megfelelő eszközöket biztosít az egyének és a felügyeleti hatóságok számára ahhoz, hogy hatékonyan védjék és érvényesítsék ezt az alapvető jogot.

Az új adatvédelmi követelmények kapcsán gyakran csak annyit emelnek ki, hogy el kell kerülni a magas bírságok kockázatát, ám az általános adatvédelmi rendelet ennél jóval többet jelent. Az a lényege, hogy az egyének jogait tekintjük elsődlegesnek, és oly módon korszerűsítjük az uniós adatvédelmi szabályokat, hogy azok hatékonyak legyenek és megfeleljenek a jövő kihívásainak. Emellett az Európában üzleti tevékenységet folytató vállalkozások számára is előnyös lesz a rendelet, mivel jogbiztonságot biztosít, és megkönnyíti a belső piac egészén való működést. Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak betartása a vállalkozások jó hírét is előmozdítja. Adatközpontú gazdaságunkban a jó hírnév napokon belül semmivé válhat, ha az emberek bizalmukat vesztik azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozás gondosan kezeli-e adataikat.”

Andrea Jelinek végül kiemelte, hogy az általános adatvédelmi rendelet sikeréhez fontos az együttműködés: „Elengedhetetlen, hogy az Európai Adatvédelmi Testület keretében egységesen fellépve biztosítsuk az egyének számára adataik magas szintű és következetes védelmét, bárhol is éljenek az EU-n belül. A lakosság körében is elő fogjuk mozdítani az adatvédelmi jogok tudatosítását. Az Európai Adatvédelmi Testület az EU újonnan létrehozott szerve, amely új irányítási és koordinációs modellen alapul, és felhatalmazással rendelkezik kötelező erejű határozatok elfogadására. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan ellássuk az általános adatvédelmi rendelet fő fogalmairól való iránymutatás biztosítására irányuló feladatkörünket.”

Az általános adatvédelmi rendelet olyan új uniós jogszabály, amely szigorúbb szabályokat vezet be arra vonatkozóan, hogy milyen módon használhatják fel és oszthatják meg magánszemélyek és a szervezetek az egyének személyes adatait. A rendelet az uniós személyekre irányuló tevékenységet végző vagy azok viselkedését megfigyelő, Európán kívül működő szervezetekre is alkalmazandó. Az általános adatvédelmi rendelet felváltja az uniós adatvédelmi irányelvet, amelyet 1995-ben fogadtak el, amikor az internet még gyerekcipőben járt. A különböző nemzeti jogszabályokból álló mozaik helyébe egységes uniós rendelet lép, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a szervezetek elszámoltathatóbbak legyenek, az egyének szorosabb ellenőrzés alá vonhassák saját adataikat, valamint javuljon a vállalkozások számára a jogbiztonság, és ezáltal lendületet kapjon az innováció és a digitális egységes piac jövőbeli kiépítése.