Evropski odbor za varstvo podatkov

Nova evropska pravila o varstvu podatkov in Evropski odbor za varstvo podatkov: večji nadzor za posameznike

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Bruselj, 25. maja – Danes je potekalo prvo plenarno zasedanje Evropskega odbora za varstvo podatkov (EOVP). Ta nov in neodvisen evropski organ odločanja s statusom pravne osebe je bil ustanovljen s Splošno uredbo o varstvu podatkov (SUVP), ki se začne uporabljati z današnjim dnem. EOVP, ki je nasledil Delovno skupino iz člena 29, združuje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) in nadzorne organe držav članic za zagotovitev dosledne uporabe SUVP po vsej Evropski uniji in dosledno varstvo posameznikov.  Poleg tega EOVP nadzira izvajanje Direktive o izvajanju kazenskega pregona.

Andrea Jelinek, predsednica EOVP, je povedala: „Ta dolgo pričakovana zakonodaja daje posameznikom večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in določa enoten sklop pravil, ki se uporabljajo za vse, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov v EU. V svetu, v katerem se podatki obravnavajo kot valuta, so bile pravice posameznikov pogosto spregledane ali celo kršene. Ne smemo zanemariti dejstva, da so osebni podatki neločljivo povezani z ljudmi. Prepričana sem, da SUVP omogoča posameznikom in nadzornim organom učinkovito varstvo in uveljavljanje te temeljne pravice.

Nove zahteve glede varstva podatkov so se pogosto omejile le na nevarnost izrekanja visokih glob, vendar SUVP pomeni več kot to. Prednost namreč daje pravicam posameznikov in posodabljanju pravil EU o varstvu podatkov, ki bodo učinkovita in pripravljena na prihodnost. Hkrati bo koristila podjetjem, ki poslujejo v Evropi, saj zagotavlja pravno varnost in poenostavlja delovanje na notranjem trgu. Poleg tega bo skladnost podjetij s SUVP prispevala k njihovemu ugledu. V našem podatkovno vodenem gospodarstvu se lahko ugled uniči v nekaj dneh, če ljudje izgubijo zaupanje v to, da podjetje skrbno obdeluje njihove podatke.“

Andrea Jelinek je na koncu poudarila še pomen sodelovanja za uspeh SUVP: „Ključnega pomena je, da kot EOVP s skupnimi močmi zagotovimo visoko in dosledno raven varstva podatkov za posameznike, ki so v EU. Prav tako bomo spodbujali ozaveščenost javnosti o pravicah glede varstva podatkov. EOVP je nov organ EU z novim modelom upravljanja in usklajevanja ter pooblastilom za sprejemanje zavezujočih odločitev. Na tak način bomo lahko učinkovito igrali svojo vlogo z dajanjem navodil o ključnih pojmih SUVP.“

SUVP je nova evropska zakonodaja, ki zaostruje nadzor nad tem, kako osebe in organizacije uporabljajo in delijo osebne podatke posameznikov. Uporablja se tudi za organizacije zunaj Evrope, ki se usmerjajo na posameznike v EU ali spremljajo njihovo vedenje. SUVP nadomešča Direktivo EU o varstvu podatkov iz leta 1995, ko je bil internet še v zgodnjih fazah. Več različnih nacionalnih zakonov je bilo nadomeščenih z enotno uredbo EU, ki nalaga večjo odgovornost organizacij in daje nadzor posameznikom nad svojimi podatki ter izboljšuje pravno varnost za podjetja, s čimer bo spodbudila inovativnost in prihodnji razvoj enotnega digitalnega trga.