Europos duomenų apsaugos valdyba

Naujos Europos duomenų apsaugos taisyklės ir Europos duomenų apsaugos valdyba – fiziniams asmenims suteikiama daugiau kontrolės galimybių

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Briuselis, gegužės 25 d. Šiandien Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) surengė pirmąjį plenarinį posėdį. Ši nauja, nepriklausoma Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmimo institucija, turinti juridinio asmens statusą, įsteigta Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), kuris pradedamas taikyti šiandien. EDAV, kuri pakeičia 29 straipsnio darbo grupę, suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir valstybių narių priežiūros institucijoms galimybę drauge užtikrinti nuoseklų BDAR taikymą visoje ES ir nuoseklią asmenų apsaugą. Be to, EDAV prižiūri, kaip įgyvendinama Direktyva dėl duomenų apsaugos teisėsaugos srityje.

Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininkė Andrea Jelinek: „Šiuo labai lauktu teisės aktu fiziniams asmenims suteikiamos didesnės jų asmens duomenų kontrolės galimybės ir nustatomas bendras taisyklių rinkinys, taikomas visiems, kas Europos Sąjungoje tvarko fizinių asmenų duomenis. Pasaulyje, kuriame duomenys yra lyg valiuta, į fizinių asmenų teises dažnai buvo žiūrima pro pirštus arba jų net visai nepaisoma. Neturėtume pamiršti, kad asmens duomenys neatskiriami nuo žmogaus. Esu įsitikinusi, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas fiziniams asmenims ir priežiūros institucijoms suteikia galimybę veiksmingai apsaugoti šią pagrindinę teisę ir ja naudotis.

Naujausi duomenų apsaugos reikalavimai dažnai būdavo susiaurinami iki rizikos gauti didelę baudą, tačiau BDAR gali daugiau. Šiuo reglamentu asmenų teisės iškeliamos į pirmą vietą ir ES duomenų apsaugos taisyklės patobulinamos taip, kad būtų veiksmingos ir parengtos ateičiai. Europoje verslo veiklą vykdančioms įmonėms BDAR taip pat bus naudingas, nes juo suteikiamas teisinis aiškumas ir tampa lengviau veikti vidaus rinkoje. Be to, BDAR nuostatų laikymasis turės teigiamą poveikį įmonių reputacijai. Duomenimis grindžiamoje mūsų ekonomikoje gero vardo galima netekti per kelias dienas, jeigu žmonės praras tikėjimą tuo, kad įmonė kruopščiai tvarko jų duomenis.“

Baigdama Andrea Jelinek pabrėžė BDAR sėkmei užtikrinti būtino bendradarbiavimo svarbą: „Labai svarbu, kad Europos duomenų apsaugos valdyba vieningai siektų užtikrinti aukšto lygio ir nuoseklią asmenų duomenų apsaugą bet kurioje ES vietoje. Taip pat skatinsime visuomenę domėtis duomenų apsaugos teisėmis. Europos duomenų apsaugos valdyba yra nauja ES institucija, veikianti pagal naują valdymo ir koordinavimo modelį ir turinti įgaliojimus priimti privalomus sprendimus. Taip galėsime veiksmingai atlikti savo užduotis ir teikti gaires svarbiausiais BDAR klausimais.“

BDAR yra naujas ES teisės aktas, kuriuo griežtinama asmenų ir organizacijų naudojimosi asmens duomenimis ir dalijimosi jais kontrolė. Jis taip pat taikomas ir ne Europos organizacijoms, kurių tikslinė veiklos grupė yra ES piliečiai arba kurios stebi jų elgseną. BDAR pakeičiama 1995 m. ES duomenų apsaugos direktyva, priimta tada, kai internetas dar tik buvo pradedamas plėtoti. Daugybė įvairiausių nacionalinių teisės aktų pakeičiami vienu ES reglamentu, kuriuo siekiama, kad organizacijos būtų atskaitingesnės, asmenims būtų suteikta daugiau galimybių kontroliuoti savo duomenis ir būtų padidintas teisinis aiškumas įmonėms, todėl būtų skatinamos inovacijos ir tolesnė bendrosios skaitmeninės rinkos plėtra.