Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråds fjerde plenarmøde: Udkast til afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan, forordningen om kliniske forsøg samt territorialt anvendelsesområde.

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Bruxelles, den 19. november — Den 16. november deltog repræsentanter for de europæiske databeskyttelsesmyndigheder i Det Europæiske Databeskyttelsesråds fjerde plenarmøde. På mødet blev der drøftet en lang række emner.
 
Udkast til afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan  
Databeskyttelsesrådets medlemmer drøftede status for Databeskyttelsesrådets arbejde med det udkast til afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan, som kommissær Věra Jourová forelagde Databeskyttelsesrådet i september 2018. Databeskyttelsesrådet understregede, hvor vigtigt det er, at der i forbindelse med dataoverførsler fra EU sikres kontinuitet og et højt beskyttelsesniveau.

Vejledning fra Databeskyttelsesrådet om udarbejdelse af spørgsmål og svar vedrørende samspillet mellem databeskyttelsesforordningen og forordningen om kliniske forsøg
Som svar på Kommissionens høringsanmodning gav Databeskyttelsesrådet mandat til en vejledning i forbindelse med Kommissionens udarbejdelse af spørgsmål og svar vedrørende samspillet mellem databeskyttelsesforordningen og forordningen om kliniske forsøg.
 
Retningslinjer om territorialt anvendelsesområde
Databeskyttelsesrådet vedtog på plenarmødet i september et udkast til nye retningslinjer, som skal bidrage til en fælles fortolkning af databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde og til nærmere at præcisere databeskyttelsesforordningens anvendelse, navnlig i de situationer hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret uden for EU, herunder i forbindelse med udpegning af en repræsentant. Da den afsluttende, sædvanlige juridiske gennemgang forud for offentliggørelsen havde vist, at visse spørgsmål skulle drøftes mere indgående, besluttede Databeskyttelsesrådet at genbehandle vejledningen på plenarmødet i november. Disse spørgsmål er nu blevet fuldt ud behandlet, og vejledningen forventes snart offentliggjort med henblik på en offentlig høring.